ORC Software AB

Orc Software AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:27 CEST

Januari-mars 2006
· Omsättning 93 (66) miljoner kronor
· Rörelseresultat 4 (8) miljoner kronor · Rörelseresultat 14 miljoner kronor, justerat för jämförelsestörande poster och valutakurseffekter · Rörelsemarginal 3,8 (11,7) procent · Rörelsemarginal 16,1 procent, justerat för jämförelsestörande poster och valutakurseffekter · Resultat efter skatt 3 (6) miljoner kronor · Resultat per aktie 0,20 (0,40) kronor

Väsentliga händelser
· Stark försäljningstillväxt i samtliga regioner.
· Förvärvet av Cameron Systems går enligt plan och verksamheten konsoliderades från den 1 februari.
· Lars Johansson har tillträtt som tf VD.
· Efter periodens utgång, den 12 april, offentliggjordes en avsiktsförklaring mellan OMX och Singapore Exchange Limited (SGX), som innebär att OMX ska leverera produkten MarketOn till SGX medlemmar och deras kunder. MarketOn baseras på det samarbete som slöts mellan Orc Software och OMX under hösten 2005.
För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson, tf VD, tel: 08-407 38 24 Investor Relations, tel 08-407 38 50

Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäkleri.
Den avancerade plattformen ger direktaccess till över 100 marknader och möjligheter att handla flera olika tillgångsklasser.

Bland Orc Softwares kunder finns investmentbanker, trading- och market makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. I början av februari 2006 förvärvade Orc Software australiensiska Cameron Systems, världens ledande leverantör av FIX-plattformar.

Orc Software grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har över 400 kunder i 33 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC). Under
2005 uppgick företagets omsättning till 278 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor. Cameron hade en omsättning om 5,5 miljoner US-dollar för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2005.
www.orcsoftware.com