ORC Software AB

Orc Software bildar ny företagsledning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 12:16 CEST

Idag utsågs Lars Johansson, ekonomi- och finanschef och vice VD, till operativ chef (COO). Vidare utsågs Jonas Hansbo, forsknings- och utvecklingschef, till vice VD. Tillsammans med VD Nils Nilsson utgör Lars Johansson och Jonas Hansbo från och med den 1 september 2003 Orc Softwares nya ledningsgrupp.

Övriga medlemmar i den nuvarande ledningsgruppen kommer i den nya organisationen att rapportera till Lars Johansson. Ulf Sigfridsson, tidigare vice VD och chef för Account Management och Support, kommer att fokusera på strategiska allianser samt stödja företagets försäljnings- och account management-organisation. Mikael Klingman, chef Orc Software Italien, har utsetts till ny chef för Account Management och Support.

Per Sundbrandt, tidigare controller, har utsetts till ekonomichef.

"De organisationsförändringar vi nu vidtar syftar till att stärka Orc Softwares försäljning, account management och support. Med en mindre ledningsgrupp kan vi öka vår flexibilitet och vara mer lyhörda för förändringar i marknaden, inte minst viktigt i den ökande konkurrensen. Dessutom medför den nya organisationen en ökad samordning mellan produktutveckling och våra marknadsaktiviteter så att vi på ett ännu bättre sätt kan tillgodose kundernas behov. För mig personligen kommer förändringen också ge möjlighet att arbeta närmare våra kunder och fokusera på företagets framtida utveckling", säger Nils Nilsson, VD Orc Software.

För ytterligare information kontakta:
Nils Nilsson, VD, tel: 08-407 38 00
Anders Fogel, Kommunikationschef, tel: 08-407 38 78
Susanne Holmlund, Investor Relations, tel: 08-407 38 50

www.orcsoftware.com

Orc Software utvecklar och marknadsför standardiserade och nyckelfärdiga mjukvarusystem för prissättning, handel och riskhantering i realtid på internationella finans-, råvaru- och energimarknader. Bolaget är en ledande internationell aktör med kunder i 19 länder. Orc Software-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.