ORC Software AB

Orc Software lanserar nästa generations automatiserade handelssystem - Orc Liquidator

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 17:07 CET

Med den nya tekniken kan mäklare, professionella handlare och market makers kontrollera programmering och exekvering av sina handelsstrategier på ett helt nytt sätt.

Orc Software, som erbjuder teknologi för avancerade market makers, professionella handlare och mäklare, introducerar idag en högpresterande, serverbaserad och automatiserad handelsplattform som ger användarna helt nya möjligheter att kontrollera programmering och exekvering av handelsstrategier. De erbjuds med andra ord ett alternativ till de vanliga systemen som endast tillämpar handelsstrategier som styrs av fördefinierade parametrar. Utöver detta erbjuder den nya plattformen access till mer än 65 elektroniska börser och kan dessutom integreras fullt ut med företagens befintliga IT-system.

Med Orc Liquidator och dess lätthanterliga programmeringsspråk kan användarna programmera egna handelsstrategier, enligt vilka systemet sedan automatiskt utför transaktioner.

Med ett automatiserat handelssystem kan den professionella handlaren programmera systemet med sina egna handelsstrategier (t.ex. arbitrage) varvid systemet automatiskt övervakar och utför transaktionerna. Systemet upptäcker prisskillnader betydligt snabbare än vad som är möjligt vid manuell handel. Det skapar utrymme för företagen att göra vinster på marknadens orderflöden och ger dem mer tid att analysera marknadstrender samt undersöka och vidareutveckla strategier.

Orc Liquidator är å ena sidan en "standardiserad" lösning eftersom samma automatiserade plattform kan användas av ett flertal olika företag. Å andra sidan kan varje företag programmera sin egen Orc Liquidator som därefter integreras med varje enskilt företagssystem, vilket gör systemet till ett intelligent och i allra högsta grad anpassningsbart handelsverktyg.

Nils Nilsson, VD på Orc Software, kommenterar lanseringen av Orc Liquidator: "Automatiserad handel är det optimala sättet att genomföra en handelsstrategi på. Med Orc Liquidator är våra kunder de första att utnyttja fördelarna med den tredje generationens automatiserade handelssystem, vilket hjälper dem att förbli konkurrenskraftiga", tillägger Nilsson. "Alla som använder Orc-teknologin får omedelbart access till drygt 65 elektroniska börser. Med Orc Liquidator kan de snabbt anpassa sig till marknadsförhållanden som förändras på en hundradels sekund samt automatiskt tillvarata möjligheter som uppstår mellan olika marknader, instrument och valutor."

Många betraktar framtiden inom den automatiserade handeln som en "kapprustning", där företag ägnar allt mer tid åt att förbättra sina avancerade system så att de hela tiden ska bidra med ytterligare konkurrensfördelar. De stora vinstmöjligheterna kan dock endast människan själv skapa genom sin förmåga att programmera systemen algoritmiskt och utveckla handelsstrategier.

För ytterligare information kontakta:
Anders Fogel, Kommunikationschef tel: +44 20 7942 0949
Susanne Holmlund, Investor Relations tel: +46 8 407 38 50
www.orcsoftware.com

Orc Software erbjuder teknologi för avancerade market makers, professionella handlare och mäklare. Orc-teknologin används på 157 driftsenheter i 19 länder och erbjuder marknadsaccess till mer än 65 börser. Bolaget är noterat på OMHEX och har verksamhet i Frankfurt, Hongkong, London, Milano, Moskva, New York, Stockholm, St. Petersburg, Sydney, Tokyo, Toronto, Wien och Zürich. Under 2002 uppgick företagets omsättning till 275 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 115 miljoner kronor