Nättidningen Payback / Payback Sverige

Ord till hycklarna: När blev bikers omänniskor? Personer utan fri- och rättigheter?

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 11:19 CEST

När blev bikers omänniskor?

Den stora frågan man som biker ställer sig är när bikers egentligen blev omänniskor? En sorts sammanbuntat kollektiv som är okay att förfölja, trakassera, registrera samt begå allsköns övergrepp gentemot i myndighetsuniform, politkertalarstolar eller i allehanda media?

När blev bikers så berövade alla fri- och rättigheter som enligt lag avser alla medborgare? Var står egentligen det undantag skrivet i lagen som säger att alla människor utom bikers äger rätt till privatliv och personlig integritet? Det enda man finner i lagen är Regeringsformen 1:2 som säger: 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi kan inte se att den skrivningen på något sätt ger lagstöd eller underlag för vare sig polis, media eller politiker att beröva oss, inskränka eller begränsa våra fri- och rättigheter eller att dagligen kränka oss genom olaga registrering eller kontroller.

Ropa inte på rättvisa om du inte försvarar allas fri- och rättigheter!

Det som denna gången framkallar vår upprördhet är det faktum att media såväl som framstående samhällsdebattörer återigen tar till orda och fördömer polisens handlande när de utövat åsiktsregistrering, i detta fallet säkerhetspolisen, men samtidigt blundar för eller fullkomligt struntar i det faktum att bikers varje år utsätts för en mängd kontroller där enda syftet är att olovligen just åsiktsregistrera varje festdeltagare. En åtgärd som vid varje enskilt tillfälle, av varje registrerad biker, också utgör olaga åsiktsregistrering. Se det mycket tydliga, länkade exemplet där polisen stoppar varje enskilt fordon och öppet erkänner att kontrollen och registreringen sker utan att några som helst brottsmisstankar föreligger. Det vill säga att kontroll och registrering sker utan någon som helst form av erforderligt lagstöd. Var det vid detta tillfälle en enda debattör, journalist eller annan person som kritiserade eller ifrågasatte åtgärden? Nej, det var tyst som i en grav då det bara drabbade bikers, så kallade omänniskor!

Vi behöver inte heller gå längre tillbaka än till februari 2013 då ett mycket stort antal debattörer och kändisar skrev under ett öppet brev till försvar för papperslösas rätt att slippa bli stoppade och få visa id-handlingar. Samma personer och människor som är högst medvetna om de övergrepp som systematiskt iscensätts av samma polismyndighet gentemot bikers men då väljer att tiga.

Ord till billiga, publicitetssugna hycklare!

Och, därför säger vi det igen: De som står upp för vissa personers och gruppers fri- och rättigheter men bortser helt från andra gruppers lika självklara och lagstadgade rättigheter är inget annat än simpla hycklare och ingenting annat. De är personer med stort ego och med stort behov av att synas i media och därvid framstå som rättvisans förkämpar offentligt men de är ingenting annat än förtryckets tysta medlöpare då de tiger och blundar för orättvisor som drabbar andra grupper. Antingen står man upp för allas fri- och rättigheter eller är man bara en billig publicitetssugen hycklare och ingenting annat!

Tack för ordet!

Krönika:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article17019612.ab

Artikel:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17016237.ab

Länk till tidigare inlägg från Payback om media och debattörers hyckleri:
http://www.payback.name/?p=9694

Länk till artikel där polisen medger att kontroller sker utan lagstöd eller brottsmisstankar:
http://www.expressen.se/kvp/polisen-bevakar-en-av-hells-angels-lokaler/

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name