SootTech AB

Order från Munksjö Aspa Bruk etablerar sotningsteknologi på marknaden

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:12 CET

Sotsystemet för sodapannor är mycket energikrävande och styr ofta hela pappers- och massaindustrins produktionstak. Tidigare har det varit i princip omöjligt att minska ångförbrukningen i systemet då sänkt rengöringseffekt hotat fabrikens tillgänglighet. High Impact Soot System (HISS) är en nyutvecklad teknologi som både ökar produktionen av massa och mängden grön el. Nu har även Munksjö Aspa Bruk investerat i HISS-teknologi vilket innebär att göteborgsföretaget tar steget ut som fullt kommersiellt aktör på marknaden.

-  ”Vi har gått ifrån att vara ett start-up företag till att bli ledande inom sotoptimering i Sverige. Det är mycket roligt att en så välrenommerad och krävande kund, väljer vår teknologi för att öka produktionen”, säger Erik Dahlén grundare och VD för SootTech.

SootTech har funnits som start-up företag sedan 2007 och startades tillsammans med Chalmers Innovation. Redan efter första året, 2008, blev företaget utnämnt av Ny Teknik som en av Sveriges 33 mest intressanta teknikföretag och  utnämndes senare, 2009, till ett av nordens mest lovande Cleantech företag (Clean Tech Group). Teknologin finns redan installerad på Nordic Paper Bäckhammar och på Billerud Skärblacka.

–  ”Det som gör tekniken så intressant för våra kunder och investerare är att den är enkel att förstå och ger stora vinster för produktion och energi. Grön energi från massabruken ligger rätt i tiden”, säger Erik Dahlén.

Göteborg 3 november, 2010

Mer om SootTech
SootTech är ett innovationsföretag inom cleantech. SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företaget har utvecklat två patentsökta produkter, HISS och VooDoo. Företaget grundades 2007. Bolaget är startat tillsammans med Chalmers Innovation.

Mer om HISS
High Impact Soot System (HISS) är ett patentsökt system som ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att uppnå maximal rengöringseffekt. Med hjälp av HISS kan man på en och samma gång öka rengöringseffekten med upp till 100%, samtidigt som man kan minska en normalstor pannas ångförbrukning med mer än 35 000 ton ånga per år. Detta motsvarar ett värde av sju miljoner kronor per år.

Den minskade ångförbrukningen innebär i sin tur stora mängder sparad energi, då ångan istället används för att generera värdefull grön el. Möjligheterna att radikalt minska energiförbrukningen gör HISS-teknologin mycket intressant ur ett miljöperspektiv.

Mer om VooDoo
VooDoo är en helt ny mätmetod för att mäta stoftpåslag och temperaturer i kraftpannors inre. VooDoo kan snabbt ge tillförlitliga besked om beläggningsproblematik som härrör från exempelvis skorstenseffekt eller bränsleproblem. Till skillnad mot befintlig mätutrustning på marknaden, där en mätare placeras vid pannväggen, kan VooDoo ge exakta besked om vad som händer i pannans centrum.

Mer om Erik Dahlén
Erik Dahlén är en av Sveriges främsta miljöentreprenör/innovatörer med innovationer för processindustrin. Erik Dahlén, med bakrund i Metso Power och det framgångsrika Spotfire, har grundat två prisbelönta företag, CapeeGroup samt SootTech.

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan 1999 utvecklat över 80 teknikbaserade tillväxtföretag och startar kontinuerligt 8–10 nya företag varje år. Dessa bolag har gemensamt attraherat över 800 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Dahlén
076 - 223 37 88
erik.dahlen@soottech.com