Precise Biometrics AB

Order till amerikanska myndigheter slutlevereras under första kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 08:47 CET

En del av den order på totalt 6 miljoner dollar som togs i juli 2009 kommer enligt överenskommelse med kunden att slutlevereras under första kvartalet 2010. Detta medför att en del av faktureringen förskjuts in i första kvartalet 2010. Värdet på ordern förändras inte.

Precise Biometrics räknar trots faktureringsförskjutningen med att redovisa en starkare tillväxt samt ett förbättrat resultat för 2009 jämfört med 2008.

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycks¬igenkänning. Teknikensäkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC).