Hydropulsor AB

ORDER TILL RESULT PRESS – 1 MKR

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:56 CEST

(NGM:HYPU MTFB)

Hydropulsors dotterbolag Result Press AB har fått en order från Sunfab AB i Hudiksvall. Ordern innebär leverans av två mindre hydrauliska verkstadspressar till Sunfabs utbyggda verkstad. Result Press har även tidigare utfört leveranser till Sunfab.
Leverans ska ske i slutet av år 2007 och ordervärdet uppgår till cirka 1 mkr.

Karlskoga 07.08.24

För ytterligare information kontakta:
Lars-Åke Persson, VD för Result Press AB
Telefon 0611-55 95 55 eller 070-55 27 800


Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikon-centration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget kon-struerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densitetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt.
Kunderna återfinns exempelvis bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maski-ner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst av metallvaruindustrin. Dessutom testas produktions-processer för kompaktering av keramer och polymerer.

Dotterbolaget Result Press AB utvecklar, konstruerar, monterar och marknadsför hydrauliska pressar inom pro-duktområdena pulverpressar och verkstadspressar. Pulverpressarna har en hög automationsgrad och används främst vid tillverkning av hårdmetallprodukter med krav på små toleranser, medan verkstadspressarna främst används vid monteringsarbeten, företrädesvis inom verkstadsindustrin. Vidare information finns på www.resultpress.se.

Dotterbolaget Hydropulsor-EPM är verksamt i Nanjing, Kina. Bolaget representerar både Hydropulsors och Result Press produkter på den Kinesiska marknaden. I bolaget bedrivs även verksamhet inom teknik och montering av produkterna.

Hydropulsors instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet HYPU MTFB. Handel sker även med två olika teckningsoptioner. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktie-marknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rappor-ter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.