Teknikföretagen

Orderfall på bred front

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:00 CEST

Under tredje kvartalet minskar orderingången nästan utan undantag för olika branscher, leverantörer och storleksgrupper av teknikföretag. Den tidigare inbromsningen i konjunkturen är därmed på väg in i en direkt nedgång med negativ inverkan på produktion och antal anställda.

Företagens rapporter om orderingången under tredje kvartalet är högst påtagligt mer negativa jämfört med motsvarande siffror före sommaren. Då var det enbart inom bilindustrin som orderingången vände kraftigt nedåt. Nu minskar ordervolymerna nästan utan undantag för samtliga branscher, grupper av leverantörer och för olika storleksgrupper av företag.

Nedgången inom bilindustrin har fördjupats och redan påverkat leverantörerna i stor omfattning. Orderfallet är även kraftigt bland metallvaruföretag, leverantörer till bygg- och anläggningsindustrin och på flera andra håll.

Sammanvägt är det nu mer än vartannat företag som har en minskad ordervolym, både på export och för hemmaorder. Före sommaren var motsvarande siffror en tredjedel av företagen på export och knappt en femtedel på den svenska hemmamarknaden.

- Jämfört med tidigare kan vi nu räkna med ett större genomslag på produktion och anställda under hösten, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten.

- Före sommaren var de flesta branscher kvar i tillväxtzonen vad gäller produktion och med ett ökat antal anställda. Nu pekar det mer entydigt nedåt. Undersökningen visar att bristen på nyckelpersonal minskar och därtill är det många företag som redan varslat personal i betydande omfattning.

Undersökningen, som genomfördes i mitten av augusti månad, omfattar 497 företag med en sammanlagd försäljning på 659 Mdr SEK, varav 77 % säljs på export. Rapporten finns att ladda ner på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.