Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången minskade i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 17:01 CEST

Orderingången till den svenska industrin minskade med 7,4 procent från juli till augusti. Nedgången följde på en ökning med 3,8 procent från juni till juli. Den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) minskade orderingången med 0,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj).

Resultaten för juli och augusti är alltid svårtolkade på grund av semestereffekter. Om man utjämnar skillnaderna mellan sommarmånaderna och jämför juni med genomsnittet för juli och augusti var orderingången oförändrad.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 5,9 procent från juli till augusti efter att ha ökat med 0,4 procent från juni till juli. Den senaste tremånadersperioden sjönk orderingången från hemmamarknaden med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden sjönk kraftigt med 16,1 procent i augusti jämfört med den förhållandevis mycket höga nivån i juli. Nedgången i augusti följde på en ökning med 6,2 procent från juni till juli. Trots den kraftiga nedgången i augusti ökade orderingången svagt med 0,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari-augusti) har orderingången till industrin totalt ökat med 8,1 procent jämfört med motsvarande period 2003. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 11,0 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 4,4 procent.

Den totala orderingången ökade med 4,9 procent under augusti 2004 jämfört med augusti 2003. Orderingången från hemmamarknaden steg samtidigt med 10,6 procent, medan orderingången från exportmarknaden ökade med 0,2 procent.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk kraftig med 15,8 procent från juli till august och med måttliga 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Det är främst minskad orderingång till teleproduktindustrin (-21 procent) och motorfordonsindustrin (-28 procent) som förklarar den stora nedgången i augusti jämfört med den höga nivån i juli.

Om man jämför juni med genomsnittet för juli och augusti minskade orderingången för investeringsvaruindustrin med 0,7 procent. Motsvarande jämförelse för teleproduktindustrin ger en minskning av orderingången med 2,9 procent, medan orderingången för motorfordonsindustrin ger en ökning med 2,6 procent.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 1,2 procent från juli till augusti, men minskade med 1,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,1 procent från juli till augusti, men ökade med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 4,7 procent från juli till augusti, men minskade med 0,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i augusti
Industrins leveranser steg med 3,3 procent från juli till augusti, men minskade med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 6,1 procent från juli till augusti, men minskade med 1,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 1,4 procent från juli till augusti och med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari-augusti) har industrins totala leveranser ökat med 8,4 procent jämfört med motsvarande period 2003. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 11,8 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 3,9 procent.

De totala leveranserna steg med 10,3 procent under augusti 2004 jämfört med augusti 2003. Exportleveranserna ökade samtidigt med 11,9 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden steg med 8,3 procent.

Tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____103274.asp