Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången minskade i juli

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 13:10 CEST

Industrins leveranser och order under juli 2003:
Orderingången minskade i juli

Orderingången till den svenska industrin minskade med 3,7 procent från juni till juli. Nedgången följde på en ökning med 8,4 procent från maj till juni. Den senaste tremånadersperioden, maj-juli, steg orderingången däremot med 3,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, februari-april.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 1,0 procent från juni till juli efter att ha ökat med 1,5 procent från maj till juni. Den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 2,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 6,8 procent från juni till juli. Nedgången i juli följde på en kraftig uppgång med 13,6 procent från maj till juni. Den
senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 5,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2003 (januari-juli) har orderingången till industrin totalt minskat med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2002. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år minskat med 0,1 procent medan orderingången från hemmamarknaden har
minskat med 6,1 procent.

Den totala orderingången ökade med 4,0 procent under juli 2003 jämfört med juli 2002. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 6,6 procent, medan
orderingången från hemmamarknaden ökade svagt med 0,3 procent.

Investeringsvaruindustrin minskade
Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk med 10,7 procent från juni till juli. Trots nedgången i juli redovisas en ökning med 7,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det är främst teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin som förklarar såväl nedgången i juli som uppgången under den senaste tremånadersperioden.

Insatsvaruindustrin ökade
Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 4,0 procent från juni till juli och med 0,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 0,8 procent från juni till juli, men ökade med 3,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 7,5 procent från juni till juli och med 5,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser oförändrade
Industrins leveranser minskade svagt med 0,1 procent från juni till juli och med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående
termånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 1,9 procent från juni till juli, men minskade med 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk med 1,6 procent från juni till juli, men ökade med 1,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills i år (januari-juli) har industrins totala leveranser minskat med 3,0 procent jämfört med motsvarande period 2002. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 0,5 procent,
medan leveranserna till hemmamarknaden har minskat med 7,5 procent.

De totala leveranserna minskade med 1,8 procent under juli 2003 jämfört med juli 2002. Exportleveranserna ökade samtidigt med 2,2 procent, medan leveranserna till
hemmamarknaden minskade med 7,5 procent.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s
webbplats

* Industrins leveranser och order
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och
diagram m m
Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-10-14 kl. 13.00