Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången minskade i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 13:09 CEST

Orderingången till den svenska industrin sjönk med 2,1 procent från april till maj. Nedgången följde på en minskning med 1,1 procent från mars till april. Den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade orderingången svagt med 0,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari).

Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 1,2 procent från april till maj efter att ha minskat med 0,3 procent från mars till april. Den senaste tremånadersperioden steg orderingången från hemmamarknaden med 2,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 2,8 procent från april till maj efter att ha minskat med 1,6 procent från mars till april. Den senaste tremånadersperioden minskade orderingången från exportmarknaden med 1,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari-maj) har orderingången till industrin totalt ökat med 8,5 procent jämfört med motsvarande period 2003. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 12,6 procent medan orderingången från hemmamarknaden har ökat med 3,0 procent.

Den totala orderingången ökade med 2,4 procent under maj 2004 jämfört med maj 2003. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 6,3 procent, medan orderingången från hemmamarknaden minskade med 2,3 procent.

Investeringsvaruindustrin minskade
Orderingången till investeringsvaruindustrin sjönk med 4,1 procent från april till maj, och med 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin minskade svagt
Orderingången till insatsvaruindustrin minskade med 0,3 procent från april till maj, men ökade med 0,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 2,8 procent från april till maj och med 2,1 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,4 procent från april till maj, men ökade med 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i maj
Industrins leveranser ökade med 1,3 procent från april till maj och med 1,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod..

Leveranserna till hemmamarknaden steg med 1,6 procent från april till maj och med 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden ökade med 1,2 procent från april till maj och med 1,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2004 (januari-maj) har industrins totala leveranser ökat med 7,0 procent jämfört med motsvarande period 2003. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 10,6 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 2,3 procent.

De totala leveranserna steg med 5,9 procent under maj 2004 jämfört med maj 2003. Exportleveranserna ökade samtidigt med 8,8 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden steg med 2,1 procent.


Nya vikter
Sedan föregående publicering har de preliminära vikter som använts vid beräkning av indextalen för industrins leveranser och order ersatts med nya vikter.

Samtidigt med beräkningen av uppgifterna för maj har samtliga indextal för leveranser och order från januari 1990 räknats om med de nya vikterna.Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-17 kl. 13.00Producent
SCB, programmet för industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
Epost lars.ohman@scb.se