Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången minskade i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:29 CET

Industrins leverans- och orderläge under oktober 2003:

Orderingången till den svenska industrin minskade med 1,9 procent från september till oktober. Nedgången följde på en ökning med 3,6 procent från augusti till september. Den senaste tremånadersperioden, augusti-oktober, steg orderingången däremot med 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, maj-juli.

Orderingången från hemmamarknaden minskade med 3,5 procent från september till oktober efter att ha ökat med 0,8 procent från augusti till september. Den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden sjönk med 0,6 procent från september till oktober efter att ha ökat med 5,7 procent från augusti till september. Den senaste tremånadersperioden steg orderingången från exportmarknaden med 1,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2003 (januari-oktober) har orderingången till industrin totalt ökat svagt med 0,1 procent jämfört med motsvarande period 2002. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 4,0 procent medan orderingången från hemmamarknaden har minskat med 4,7 procent.

Den totala orderingången ökade med 5,0 procent under oktober 2003 jämfört med oktober 2002. Orderingången från exportmarknaden steg samtidigt med 12,7 procent, medan orderingången från hemmamarknaden minskade med 3,3 procent.

Investeringsvaruindustrin minskade
Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 4,6 procent från september till oktober, men ökade med 1,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det är främst minskad orderingång till motorfordonsindustrin som förklarar nedgången från september till oktober.

Insatsvaruindustrin ökade
Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 0,5 procent från september till oktober, och med 0,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade svagt med 0,1 procent från september till oktober och med 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 5,7 procent från september till oktober och med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade
Industrins leveranser ökade med 0,5 procent från september till oktober och med 2,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 0,8 procent från september till oktober, men ökade med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 1,4 procent från september till oktober och med 1,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills i år (januari-oktober) har industrins totala leveranser minskat med 0,9 procent jämfört med motsvarande period 2002. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 2,8 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden har minskat med 5,5 procent.

De totala leveranserna steg med 5,2 procent under oktober 2003 jämfört med oktober 2002. Exportleveranserna ökade samtidigt med 10,6 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden minskade med 1,3 procent.

Omräkning till nytt basår (2000=100)
Tidigare publicerade uppgifter om leveranser och orderingång har baserats på index med basår 1995=100. Samtidigt med beräkningen av uppgifterna för oktober har samtliga indextal från januari 1990 omräknats till ett nytt basår 2000=100.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-13 kl. 13.00

Producent
SCB, programmet för industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
Epost lars.ohman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För tabell, se www.scb.se