Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången ökade i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:41 CEST

Industrins leverans- och orderläge under augusti 2005:

Orderingången ökade i augusti

Orderingången till den svenska industrin ökade med 2,4 procent från juli till augusti. Uppgången i augusti följde på en svag minskning med 0,1 procent från juni till juli. Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, steg orderingången med 3,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, mars-maj.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 6,1 procent från juli till augusti efter att ha ökat med 1,9 procent från juni till juli. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 8,3 procent från juli till augusti. Uppgången i augusti följde på en minskning med 1,3 procent från juni till juli. Den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 5,5 jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2005 (januari-augusti) har orderingången till industrin totalt ökat med 3,2 procent jämfört med motsvarande period 2004. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år ökat med 5,5 procent medan orderingången från hemmamarknaden har minskat svagt med 0,1 procent.

Den totala orderingången steg med 15,5 procent under augusti 2005 jämfört med augusti 2004. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 34,5 procent och för hemmamarknaden en minskning med 5,0 procent. Antalet arbetsdagar var 23 i augusti i år jämfört med 22 i augusti 2004.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 6,9 procent från juli till augusti och med 5,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Det är främst ökad orderingång till teleproduktindustrin, motorfordonsindustrin och annan transportmedelsindustri som förklarar uppgången från juli till augusti.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin sjönk med 4,0 procent från juli till augusti, men ökade med 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,6 procent från juli till augusti och med 2,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 4,6 procent från juli till augusti, men minskade med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser minskade i augusti
Industrins leveranser minskade med 5,6 procent från juli till augusti, men ökade med 0,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden sjönk med 5,9 procent från juli till augusti, men ökade svagt med 0,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden minskade med 5,4 procent från juli till augusti, men ökade med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2005 (januari-augusti) har industrins totala leveranser ökat med 3,3 procent jämfört med motsvarande period 2004. Leveranserna till exportmarknaden har hittills i år ökat med 4,8 procent medan leveranserna till hemmamarknaden har ökat med 1,1 procent.

De totala leveranserna sjönk med 0,8 procent under augusti 2005 jämfört med augusti 2004. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 1,4 procent och för hemmamarknaden en minskning med 3,4 procent.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____147601.asp
Procentuella förändringar i industrins orderingång

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-11-10 kl. 09.30.

Producent
SCB, programmet för industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.