Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången ökade i januari

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:38 CET

Orderingången till den svenska industrin ökade med 10,4 procent från december till januari. Uppgången i januari följde på en minskning med 3,8 procent, från november till december. Under den senaste tremånadersperioden, november-januari, sjönk orderingången med 3,7 procent jämfört med perioden augusti-oktober.

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 2,6 från december till januari efter att ha varit oförändrad mellan november och december. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången från hemmamarknaden med 2,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden ökade med 16,4 procent från december till januari efter att ha minskat med 6,5 procent från november till december. Trots den kraftiga uppgången i januari sjönk orderingången från exportmarknaden med 7,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången steg med 10,6 procent under januari 2006 jämfört med januari 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 12,5 procent och för hemmamarknaden en ökning med 7,8 procent. Antalet arbetsdagar var 21 i januari i år jämfört med 20 i januari 2005.

Investeringsvaruindustrin
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 18,3 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden minskade däremot orderingången med 7,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den kraftiga uppgången från december till januari förklaras främst av ökad orderingång till teleproduktindustrin och motorfordonsindustrin.

Insatsvaruindustrin
Orderingången till insatsvaruindustrin sjönk med 0,2 procent från december till januari, men ökade med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 9,9 procent från december till januari, men minskade med 1,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror steg med 6,4 procent från december till januari, men minskade med 4,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser steg i januari
Industrins leveranser steg med 5,1 procent från december till januari och med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 2,0 procent från december till januari, men minskade med 0,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 7,2 procent från december till januari och med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna ökade med 12,9 procent under januari 2006 jämfört med januari 2005. Motsvarande jämförelse för exportmarknaden ger en ökning med 17,7 procent och för hemmamarknaden en ökning med 6,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
http://www.scb.se/templates/pressinfo____162182.asp

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter, medan jämförelser med motsvarande period föregående år avser ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-04-10 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.