Statistiska centralbyrån, SCB

Orderingången ökade i juni

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 16:12 CEST

Orderingången till den svenska industrin ökade med 8,7 procent från maj till juni. Uppgången följde på en minskning med 4,4 procent från april till maj. Under det andra kvartalet steg orderingången med 2,9 procent jämfört med första kvartalet.

Orderingången från hemmamarknaden ökade med 3,4 procent från maj till juni efter att ha minskat med 0,5 procent från april till maj. Andra kvartalet ökade orderingången från hemmamarknaden med 0,4 procent jämfört med första kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden steg med 12,8 procent från maj till juni. Den kraftiga uppgången i juni följde på en minskning med 7,1 procent från april till maj. Andra kvartalet ökade orderingången från exportmarknaden med 4,8 procent jämfört med första kvartalet.

Hittills under 2003 (januari-juni) har orderingången till industrin totalt minskat med 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2002. Orderingången från exportmarknaden har hittills i år minskat med 1,0 procent medan orderingången från hemmamarknaden har minskat med 6,7 procent.

Den totala orderingången ökade med 5,0 procent under juni 2003 jämfört med juni 2002. Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 1,0 procent, medan orderingången från exportmarknaden steg med 9,8 procent.

Investeringsvaruindustrin ökade kraftigt
Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 14,5 procent från maj till juni och med 9,2 procent under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Uppgången från maj till juni förklaras huvudsakligen av ökad orderingång till teleproduktindustrin, annan maskinindustri och annan transportmedelsindustri.

Ökningen mellan första och andra kvartalet förklaras främst av ökad orderingång till teleproduktindustrin och annan transportmedelsindustri.

Insatsvaruindustrin ökade
Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 2,4 procent från maj till juni, men minskade med 3,8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Konsumtionsvaruindustrin ökade
Orderingången till industri för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 4,5 procent från maj till juni och med 2,7 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 1,5 procent från maj till juni och med 2,5 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Industrins leveranser ökade
Industrins leveranser ökade med 2,2 procent från maj till juni, men minskade med 0,6 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 1,5 procent från maj till juni, men minskade med 2,7 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 2,6 procent från maj till juni och med 1,0 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet.

Hittills i år (januari-juni) har industrins totala leveranser minskat med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2002. Exportleveranserna har hittills i år ökat med 0,4 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden har minskat med 7,4 procent.

De totala leveranserna minskade med 1,0 procent under juni 2003 jämfört med juni 2002. Exportleveranserna ökade samtidigt med 4,6 procent, medan leveranserna till hemmamarknaden minskade med 7,8 procent.

Mer information
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats

* Industrins leveranser och order
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram m m

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-09-16 kl. 13.00