Wireless Maingate - a Sierra Wireless company

Ordersystem i lastbilshytten ger stora besparingar

Press Release   •   Jun 23, 2003 10:00 CEST

Lulefrakt utrustar nu sina lastbilar med GSM-terminaler och skrivare. Körordrarna skrivs ut direkt i hytten, något som ger enklare administration, bättre uppföljning och snabbare fakturering. Lösningen kommer från Wireless Maingate och Mobistics.

- Våra transportledare kan ägna sin tid åt att ta emot beställningar och tala med kunder, säger Lulefrakts IT-chef Stefan Mattsson. Tidigare fick man lägga mycket tid på att ringa runt till chaufförerna och ge körinstruktioner, vilket gjorde att kunderna ibland inte kom fram per telefon.

Lulefrakt har i första etappen utrustat elva av sina budbilar och sju av grus- och anläggningsbilarna med det nya GSM-baserade logistiksystemet.

Den stora vinsten för Lulefrakt är framför allt att antalet fel och reklamationer blir färre och att man får en bättre uppföljning och kontroll över ordrar och faktureringsläge. Systemet ute i lastbilarna är integrerat med det administrativa systemet Cockpit från IBS, något som bland annat gör att priserna sätts automatiskt för varje transport, utan manuella felkällor. Faktureringen kan göras avsevärt snabbare – i princip kan fakturan skickas omedelbart när godset är levererat.

IT chef Stefan Mattsson betonar också att chaufförernas arbetsmiljö förbättras.

- Nu slipper chauffören svara i telefon och ta emot en körorder i en stressig trafiksituation. Ordern kommer direkt till terminalen och kan läsas av chauffören när han har stannat. Dessutom är information mer omfattande än tidigare, till exempel genom utförligare vägbeskrivningar.

Bakom systemet står Wireless Maingate, som levererar GSM-kommunikationen, och Mobistics, som står för integrationen mellan terminaler och Lulefrakts administrativa system. Systemet, som heter Mobile-Office, ger transportföretag många möjligheter till besparingar och förenklade rutiner.

- Lulefrakt är ett bra exempel på hur ett transportföretag kan förenkla sina rutiner och spara pengar genom GSM-baserad teknik, säger Patrick Isacson, kundansvarig på Maingate.

Transportsystemet Mobile-Office ger även möjligheter att lägga till nya funktioner, till exempel positionering.

- Positionering av bilarna gör att transportledningen kan se vilket fordon som befinner sig närmast när en order ska skickas ut, berättar Gunnar Wiklund-Ahlbin, på Mobistics AB. Andra funktioner är överfallslarm, temperaturinformation i kyltransporter och info om bränsleförbrukning.

Kontaktpersoner:
Patrick Isacson, Account Manager, Wireless Maingate
patrick.isacson@maingate.se
Tel direkt: 0703-20 13 32, Tel växel: 0455-36 37 00

Företagsfakta:
Wireless Maingate är ett teknik- och tjänsteföretag specialiserat på industriella telekom-lösningar. Maingate använder sig av M2M-teknologin, vilken ger helt nya möjligheter till övervakning och styrning av utrustning och enheter som är rörliga eller har stor geografisk spridning.
Maingates affärsidé är att erbjuda kostnadsbesparingar och effektiviseringar till våra kunder genom att trådlöst mäta och styra olika affärsprocesser. Erbjudande omfattar hela kedjan från behovsanalys, framtagning av lösning, implementering till drift. Lösningarna är anpassade för olika typer av branscher och verksamheter med utgångspunkt i en hög säkerhetsnivå. Maingate grundades 1998. Företaget har idag 24 anställda och kunder i hela Norden. Huvudkontoret ligger i Karlskrona och ett försäljningskontor finns i Stockholm. Huvudägare är BrainHeart, Telia, Catella och MVI (Merchant Venture Investment).

Lulefrakt ägs av 75 aktieägare, alla entreprenörer ut i fingerspetsarna, och med omkring 200 fordon i sin ägo. Det gör företaget till en av landets största åkericentraler. Koncernen omsätter 440 miljoner kronor. Huvudkontor finns i Luleå, men fordonen rullar över hela Sverige och norra delarna av Norden. Lulefrakt är både kvalitets- och miljöcertifierat.

Mobistics affärsidé är att förenkla kundens vardag genom att leverera stöd till affärsprocessen och tekniska lösningar för detta. Med Mobile-Office erbjuds ett nytt steg inom management av information till och från fordon. Etablerad standard och teknologi gör det möjligt att tillämpa på flera funktioner hos kunden. Huvudkontoret finns i Skellefteå och kontor eller representation finns även i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm och Linköping.