ABB AB

Ordertillväxten accelererar och intäkterna återhämtar sig i tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:23 CEST

- Orderingången upp 18% till följd av industrins återhämtning och stor kraftorder
- Intäkterna ökar efter fem kvartal av nedgång
- Den operativa EBIT-marginalen
upp till 14,0% till följd av ytterligare kostnadsbesparingar

2010-10-28 – ABB:s ordertillväxt tog fart och intäkterna steg i tredje kvartalet tack vare en kombination av fortsatt ökad efterfrågan från industrikunder och en ökning inom stora kraftorder.

Orderingången steg med 18 procent och intäkterna med 2 procent i lokala valutor, inklusive en ökning av serviceintäkterna med 11 procent. Resultatet före räntenetto och skatter (EBIT) uppgick till 1,2 miljarder dollar. Den operativa EBIT-marginalen för tredje kvartalet, som exkluderar nettovinster från derivattransaktioner och omstruktureringsrelaterade kostnader, var 14,0 procent. Den operativa EBIT-marginalen för motsvarande period i fjol, exklusive en positiv nettojustering av reserveringar på cirka 430 miljoner dollar, var 13,0 procent.

Nettovinsten för tredje kvartalet 2010 nådde 774 miljoner dollar medan kassaflödet från rörelsen uppgick till 1,4 miljarder dollar.

”Vi fortsatte att dra full nytta av den globala återhämtningen i industrin under tredje kvartalet med en mycket god ordertillväxt, något högre intäkter och, tack vare vårt sparprogram, även en stark lönsamhet”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Våra automationsverksamheter, som ligger tidigt i konjunkturcykeln, visade särskilt goda resultat både vad gäller volymer och lönsamhet till följd av ökade intäkter utifrån en betydligt konkurrenskraftigare kostnadsbas.”

ABB:s tvååriga sparprogram som ska sänka kostnaderna genom att stärka närvaron på tillväxtmarknader, förbättra produktiviteten samt effektivisera inköp och administration gav besparingar på omkring 350 miljoner dollar under kvartalet.

ABB tog hem en stor order under kvartalet på en kraftlänk för att ansluta en havsbaserad vindkraftpark till det tyska kraftnätet och upplevde en stark efterfrågan från en rad olika industrier, såsom gruv-, metall-, tillverknings- och solkraftsindustrin. Tillväxten inom dessa områden mer än uppvägde energiföretagens fortsatt låga investeringar i kraftöverföringsutrustning i de flesta regioner.

”Efterfrågan från våra industrikunder steg påtagligt under kvartalet, särskilt på tillväxtmarknader, i samband med att de ökade sin kapacitet och investerade i lösningar för högre energieffektivitet och produktivitet,” säger Hogan. ”Energiföretagens investeringar i kraftöverföringsutrustning är fortsatt dämpade, en trend som vi väntar oss ska fortsätta in i nästa år. Trots det ser vi ett stort antal tillväxtmöjligheter, särskilt inom områden såsom förnybar energi och industriell effektivitet samt på de snabbväxande tillväxtmarknaderna.”

För mer information, kontakta:


Media Relations:

Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568

media.relations@ch.abb.com


Investor Relations
:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 000
USA: Tel. +1 203 750 7743

investor.relations@ch.abb.com


ABB
Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland