Region Blekinge

Ordförande för Euroregion Baltic besökte Blekinge för att diskutera framtid och hållbarhet i södra Östersjöområdet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2018 11:51 CEST

Euroregion Baltic (ERB) är en politisk samarbetsorganisation som fokuserar på sammanhållningen i södra Östersjöområdet. I samband med att samarbetet firar sitt 20-årsjubileum besökte Anne Thomas, nytillträdd ordförande samt vice borgmästare för Regionkommun Bornholm, idag Blekinge. Syftet med besöket var en dialog med Region Blekinges förtroendevalda kring innehållet i medlemsregionernas strategiska samarbeten i södra Östersjön fram till 2030.

Under 2018 reviderar regionerna inom ERB sin gemensamma strategi för södra Östersjöområdet. Strategins gemensamma prioriteringar behöver anpassas för att tillsammans kunna arbeta mot FN:s 17 globala mål för hållbarhet, den så kallande Agenda 2030. Samarbetet behöver även ta hänsyn till kommande förändringar i EU:s gemensamma budget som påverkar förutsättningarna för regionernas möjligheter att finansiera gemensamma satsningar. Strategin ska också ta fasta på det som varit mervärdet under de senaste 20-åren: vänskapliga diskussioner kring demokrati, regionernas utmaningar och gemensamma projektaktiviteter.

Region Blekinge tillhör en av grundarna till ERB och har sedan bildandet 1998 satt stort värde i att ha en nära dialog med regionerna kring Östersjöns vatten. ERB har under åren varit en viktig plattform för att diskutera frågor som rör ett rent Östersjöhav, hållbara transporter, och utveckling av näringslivets potential inom innovation och besöksnäring.

- Blekinge har ett strategiskt läge i Östersjöregionen. Vi påverkar och påverkas av vad som händer i regionerna kring Östersjökusten, säger Christina Mattisson, regionstyrelsens ordförande. Genom att involvera våra grannregioner i frågor som rör hållbarhet, infrastruktur och näringslivsutveckling får vi i Blekinge en ökad tyngd i vårt regionala utvecklingsarbete. Tillsammans kan vi utveckla strategiska partnerskap, gemensamma projekt och lyfta våra regioners utveckling i samtal med regeringar och EU.

Dialogmötet i Blekinge hölls i samband med regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. I övriga samtal ingår Östersjöregioner från Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Kaliningrad. 

Fakta om Euroregion Baltic:
ERB är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet. Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetets inriktning baseras på en gemensam Action Plan med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är: Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Bornholms regionkommun (Danmark), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (Polen), Kaliningrad län (Ryssland) och Klaipeda län (Litauen). Region Blekinge har varit medlemmar sedan ERB bildades 1998.

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09, christina.mattisson@regionblekinge.se

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40, marika.nilsson@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument