Landsbygdsdepartementet

Ordförande i den parlamentariska landsbygdsutredningen utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 12:55 CEST

Karl-Erik Nilsson socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Emmaboda har blivit utsedd till ordförande i den parlamentariska landsbygdsutredningen.

Utredning har till uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för landsbygdsutveckling.

Karl-Erik Nilsson är förutom kommunalpolitiker också aktiv i arbetet med regionala utvecklingsfrågor i regionförbundet i Kalmar län. Han är ledamot i övervakningskommittén för Leader +.

Vid sidan av politiken har han ett stort engagemang inom idrottsrörelsen.

Han har varit fotbollsdomare och dömt fotboll på högsta internationella nivå i tio år. Han slutade som fotbollsdomare 2002 då han uppnått högsta tillåtna ålder med bland annat 150 allsvenska matcher och 100 internationella uppdrag bakom sig.

- Utredningen kommer att eftersträva en öppen dialog med olika företrädare för näringsliv, myndigheter och organisationer. Det kommer att göra mitt uppdrag extra intressant, säger Karl-Erik Nilsson.

- Jag är naturligtvis glad över detta hedersuppdrag och ser fram emot att tillsammans med parlamentarikerna i utredningen gripa mig an denna spännande uppgift.

Utredningen ska med utgångspunkt från regeringens mål för ökad tillväxt och sysselsättning bland annat identifiera hinder och möjligheter för företag på landsbygden.

Enligt direktiven ska behovet av mångsidighet och utveckling av ny produktion inom såväl livsmedelssektorn som andra områden övervägas. Särskilt ska natur- och kulturmiljöns betydelse för landsbygdens utveckling beaktas.

Utredningen kommer att lämna en delrapport den 30 april 2005. Förslagen till långsiktig strategi ska utredning redovisa i sitt slutbetänkande senast den 30 november 2006.

Karl-Erik Nilsson nås på telefon 070-510 28 67 eller 0470-181 24.

Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Ingrid Strömberg
Kansliråd
08-405 60 13