Upplands Idrottsförbund

Ordförande lämnar sin post

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 16:11 CEST

Thomas Tjäder lämnar sitt uppdrag som ordförande i Upplands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Thomas Tjäder valdes in i Riksidrottsnämnden (RIN) i samband med Riksidrottsmötet i Luleå i slutet av maj 2013.

Det innebär att han måste avsäga sig sitt uppdrag som ordförande för Upplands Idrottsförbund. Upplands Idrottsförbunds vice ordförande, Stefan Jontell, tillträder som tillförordnad ordförande till dess att stämman väljer ny ordförande i april 2014.

-  Jag ser mycket fram emot mitt uppdrag som ledamot i RIN eftersom jag har arbetat med tävlings-och disciplinfrågor under närmare 20 år inom Svenska Basketbollförbundet, som också nominerade mig till detta uppdrag. Tyvärr kan jag som ledamot i RIN inte ha några andra förtroendeuppdrag inom idrotten i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar och måste därför avsäga mig mitt uppdrag som ordförande för Upplands Idrottsförbund. Dessutom lämnar jag Svenska Basketbollförbundets Tävlingsutskott, säger Thomas Tjäder.

-  Jag har haft tre fantastiska år som ordförande och jag vill önska mina styrelsekollegor och all personal fortsatt lycka till i den viktiga verksamhet som idrotten utgör. Som Uppsalabo kommer jag även fortsättningsvis att noggrant följa uppländsk idrott och Upplands Idrottsförbunds verksamhet, säger Thomas Tjäder. ...mer om UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND och SISU IDROTTSUTBILDARNA I UPPLAND

Vi hjälper föreningar och förbund att förbättra sin idrottsverksamhet och tillsammans gör vi den fantastiska idrottsrörelsen i Uppland ännu bättre.

Vår verksamhetsidé är att idrott på alla nivåer ska bedrivas så att den utvecklar människor positivt - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Idrottsrörelsen är samtidig viktig för att få människor att mötas över både sociala som kulturella gränser - en tillgång för samhället.
Vårt uppdrag är också att skapa förutsättningar och resurser för idrottsrörelsen. Vi företräder och samordnar verksamhet mellan idrottsföreningarna och olika myndigheter, stat, landsting och kommun. Vi tillhandahåller service för föreningar och förbund utifrån deras behov och ansvarar även för en rad olika projekt, uppdrag och funktioner, som på olika sätt bidrar till att förbättra idrotten till både form och innehåll genom att utveckla föreningar och förbund.
OrganisationDen svenska idrottsrörelsen är indelade i 21 distrikt där Uppland är vårt geografiska område och innefattar tio kommuner; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.
I Uppland finns över tusen idrottsföreningar, med aktiviteter i närmare sjuttio olika idrotter. Föreningarna i Uppland har sammanlagt över 100.000 medlemmar.
Vi verkar genom två organisationer Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, där SISU Idrottsutbildarna har ett mer riktat uppdrag kring just idrottsutbildningar.Vi är en idéburen organisation utan kommersiellt vinstintresse, där vår opartiska roll och lokalkännedom inom idrotten i distriktet är våra styrkor. Därför överväger vi varje samarbete mycket noga. Att agera i enlighet med våra värderingar är alltid viktigast. Vi står på detta sätt fria där vår åsikt aldrig kan köpas.
Vårt opartiska och objektiva perspektiv spänner över alla gränser, mellan idrotter och mellan föreningar, men även i det politiska samtalet. Vi tar ställning i frågor som berör idrottsrörelsen, men stödjer inget parti.
Samverkan är en nyckel i arbetssättet för oss. Vi hittar förbund, föreningar, skolor och andra aktörer som tror på samma idé. När vi samlar kraften från många, blir vi tillsammans starka och kan utveckla den Uppländska idrotten med kvalité. Vi gör skillnad i den uppländska idrottsrörelsen, när vi lämnar positiva avtryck efter oss. Avtryck där föreningar och förbund ser fördelarna och själva vill jobba vidare.