Utbildningsdepartementet

Ordförande och ledamöter i Formas utsedda

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 15:00 CET

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56


Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen
för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas) fr.o.m. den 1 januari 2004 t.o.m. den 31 december 2006.
Ledamöter Personliga ersättare

Generaldirektören Ines Uusmann Direktören Olle Ehrlén

Professorn Bruno Nilsson Skogsdirektören Håkan Wirtén

Redaktören Ann-Marie Lindgren Forskningschefen Leif Busk

Förbundsdirektören Karin Östensson Fil. dr. Maria Hellsten

Generalsekreteraren Svante Axelsson Fil. dr. Sif Johansson


Vidare har regeringen utsett ambassadören Bo Kjellén att från och med
den 1 januari 2004 till den 31 december 2004 vara ordförande i
styrelsen.


____________________________________________________________


Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se