Zenergy AB (Publ.)

Ordföranden och VD i Zenergy AB (publ) löser in optioner

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 09:20 CET

Delar av Zenergy's styrelse löser in optioner samtidigt med att resterande del av emissionskapitalet tecknats och registrerats

Zenergys styrelseordförande Michael Lindström samt VD Olle Magnusson har genom sina helägda bolag tecknat 50 000 aktier vardera med stöd av teckningsoptioner serie 2013, enligt beslut vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2013 i Zenergy AB (publ).

Teckningskursen för teckning av aktierna med utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillkommer 100 000 stycken aktier och Zenergy tillförs 800 000 kronor.

Samtidigt meddelas att resterande del, av den nyligen genomförda nyemissionen, om 60 687 aktier motsvarande 485 496 kronor till fullo betalats och registrerats hos Bolagsverket.

Efter registrering enligt ovan hos Bolagsverket kommer totala antalet aktier i Zenergy AB att uppgå till 9 257 405 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 036 629,40 kronor.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy Aktiebolag, Lovsjö 41, SE-555 92 Jönköping, +4636 121340,  info@zenergysystem.se,   www.zenergysystem.se