Accelerator Nordic AB

Ordföranden samt ledamöter i Accelerators styrelse nyttjar köpoptioner SyntheticMR

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 08:24 CET

Ordföranden samt ytterligare tre ledamöter i Accelerators styrelse nyttjar köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR, vilket ger Accelerator drygt 3 miljoner kronor i kassatillskott.

Staffan Persson, styrelseordförande i Accelerator Nordic AB, har meddelat att han avser att nyttja 2 349 482 köpoptioner till köp av aktier i Accelerators dotterbolag SyntheticMR AB vid nästkommande teckningsfönster mellan den 1 april och den 30 juni 2012. Efter inlösen av optionerna erhåller Staffan Persson 9,87 procent av röster och kapital i SyntheticMR. Samtidigt har tre andra styrelseledamöter meddelat att även de avser att nyttja sammanlagt 26 774 köpoptioner till köp av aktier i SyntheticMR vid nästkommande teckningsfönster.

Med Perssons och övriga styrelseledamöters inlösen av totalt 2 376 256 köpoptioner i Synthetic MR tillförs Accelerator ett kassatillskott på 3 065 370 kronor. Accelerators ägarandel i dotterbolaget minskar samtidigt från 63,77 procent till 53,79 procent av röster och kapital.

”SyntheticMR har med ny VD på plats en hög energinivå i säljarbetet. Jag har goda förhoppningar för bolagets framtida utveckling och vill därför utnyttja min option att bli direkt delägare”, säger Staffan Persson.

Köpoptioner i SyntheticMR, vilka erhölls i samband med den nyemission som genomfördes i Accelerator under 2008, kan användas till köp av aktier i SyntheticMR under perioder från och med den 1 oktober till och med den 31 december respektive den 1 april till och med den 30 juni. Den sista perioden har som sista dag för köp den 31 december 2013. Fullständiga villkor för köpoptionen finns tillgängliga i det prospekt som utfärdades i samband med nyemissionen samt på www.acceleratorab.se.

För ytterligare information kontakta:

Maria Fors, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83,
Staffan Persson, Styrelseordförande Accelerator Nordic AB, +46 70 321 00 98.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .