Vostok Nafta

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD.

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:31 CEST

Ordinarie bolagsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd hölls torsdagen den 30 mars 2006 kl. 15.00 på Moderna Museet i Stockholm.

På bolagsstämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a följande:
- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen antogs. Av dessa framgick bl.a. att vinsten för det förlängda räkenskapsåret 1 oktober 2004-31 december 2005 uppgick till 48 684 TUSD. Styrelsens förslag att inte betala någon utdelning antogs.
- Åtta styrelseledamöter omvaldes, nämligen Adolf H. Lundin, Carl Bildt, Per Brilioth, Paul Leander-Engström, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Robert J. Sali och William A. Rand. Torun Litzén nyvaldes som ledamot. Torun Litzén arbetar på Nordea som Financial Reporting Manager och har tidigare arbetat som analytiker och fondförvaltare.
- Stämman beslutade att tillsätta en valberedning i syfte att inför årsstämman 2007 lämna förslag till bl.a. ordförande och övriga styrelseledamöter. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelseledamot och två ledamöter skall utses av bolagets större aktieägare.
- Den gällande Global Share Opinion Plan ändrades för att göra det möjligt för styrelsen att ge ut optioner som är överlåtbara och ej beroende av fortsatt anställning eller uppdrag. För denna typ av optioner skall erläggas marknadspris.
- Vissa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen antogs.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations: 08-545 015 50