Miljöpartiet de gröna

Ordna så att sjuka har rätt till sjukförsäkring!

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 14:56 CET

Idag framkom det i Ekot att 1 500 av dem som hittills har utförsäkrats från sjukförsäkringen inte kan bli sjukskrivna igen, hur sjuka de än blir. De har nämligen ingen SGI.
– Det är bedrövligt att så många människor nu står utan rätt till både sjukförsäkring och A-kassa, men det kan inte komma som en överraskning för regeringen, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.


Många organisationer och experter, liksom de rödgröna partierna varnade redan i april 2008 för konsekvenser av den så kallade rehabiliteringskedjan. När de nya reglerna infördes gick det med expressfart, för regeringen kunde inte vänta på den parlamentariska utredningen. Nu när människor de facto står försäkringslösa har regeringen inte lika bråttom att agera.

– Vi behöver skapa ett trygghetssystem där alla får plats, oberoende av vilken livssituation och social bakgrund som människor har. Alla ska ges stöd att komma åter i arbete. Alla ska ha samma rättigheter, en grundtanke som bygger på principen om mänskliga rättigheter, säger Gunvor G Ericson, som också är ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

– Ett modernt trygghetssystem måste bli enklare och vara till för alla. Folk måste få tillbaka trygghetskänslan och systemet behöver få tillbaka folks förtroende. Vi vill ha ett socialt trygghetssystem med en dörr in och många vägar ut, säger Gunvor G Ericson.

Miljöpartiet har via ett stort rådslag i partiet tagit fram en ny modell där a-kassan och försäkringskassan slås samman. Dit förs även försörjningsstödet från kommunerna så att pengarna kan användas mer flexibelt och att kostnader inte övervältras till kommunerna.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook