Fastighetsanställdas Förbund

Ordning och reda

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:35 CEST

Hur ska vi jobba fackligt för att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden och försvara våra kollektivavtal? Nu finns en ny handbok på nätet om de viktigaste lagarna på det här området och hur de kan tillämpas. Handboken har tagits fram av LO, inom ramen för projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden.
En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att de lagar och regler vi har följs.

http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/docfiles/oorhandbok041022.pdf/$file/oorhandbok041022.pdf