Synskadades Riksförbund SRF

Ordning och reda - Folkpartiet löser problem med att segregera

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 12:22 CEST

Utspelet från Folkpartiets riksmöte angående bland annat synskadades skolsituation (se t.ex. artikel i DN på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=532071&previousRenderType=6) vittnar om 1800-talstänkande. Göm undan dem som vi inte vill se och beblanda oss med. Gud bevare oss om Jan Björklund blir utbildningsminister, säger SRF:s arbetsutskott i en kommentar till FP:s utspel.

Specialskolor för handikappade barn ska genast öppnas igen om den borgerliga alliansen får makten. Skolor som Tomteboda för synskadade måste öppnas igen. Barn med svåra handikapp har utsatts för ett stort ideologiskt experiment som ställt till stor skada, enligt Jan Björklund.
Det är naivt att tro att de här barnen klarar sig i en vanlig skola, fortsätter Jan Björklund.

Jan Björklund uppvisar en stor okunnighet och uttrycker värderingar som vi trodde det svenska samhället lämnat för länge sedan. En skolministerkandidat som lägger svårigheterna i skolan på "de handikappade eleverna" istället för att diskutera vilka åtgärder som krävs av skolan för att tillgodose individens behov, lever i en förgången tid. Björklund hävdar också att integreringen av elever med funktionshinder är ett ideologiskt experiment som ställt till stor skada. För vem? Den ideologiska skadan står nog Björklund själv för. Att prata om naivitet, när det gäller barn som önskar få växa upp med sina kompisar där hemma, vittnar om ett elittänkande som bygger på en förkastlig människosyn. Tror verkligen Björklund och hans parti att man bygger ett mångfaldssamhälle, med respekt för människors olikheter, genom att segregera grupper av individer från varandra. En sådan politik kommer Synskadades Riksförbund att bekämpa.

Det är cyniskt av Björklund, som tycks vara så insatt i funktionshindrade elevers situation, att inte komma med ett program mot diskrimineringen av dessa elever. Elever med olika funktionshinder är en resurs i den svenska skolan - se till att ta till vara den.
Att, som Björklund hävdar, lösa mobbingproblem genom att öppna specialskolor, är bara att osynliggöra dessa problem bakom institutionernas väggar.

Färre ska slås ut från skolan. Det är ett av de tre vallöften som ska vara uppfyllda 2010 och som partiledaren Lars Leijonborg ställde ut på riksmötet. Färre ska vara i utanförskap, är ett av de andra vallöftena.

De vallöftena tycks Folkpartiet bryta mot innan man fått den makt man åtrår. Segregering av synskadade elever är väl just exempel på utslagning och utanförskap. Men med flickor för sig, pojkar för sig, "handikappade" för sig och invandrare för sig, så uppnår väl Folkpartiet ordning och reda i skolan. Folkpartiet verkar numera ta avstånd från den nationella handlingsplanen för full delaktighet för människor med funktionshinder på alla samhällsområden.

För mer information:
Tiina Nummi-Södergren, Förbundsordförande,
Urban Fernquist, Verksamhetsledare,
Tel 08-39 90 00