SIS, Swedish Standards Institute

Ordning och reda på licenser och programvaror med ny global standard

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:48 CET

En ny standard har nått IT-världen. Standarden som har kommit till på svenskt initiativ underlättar hantering och inventering av programvara och licenser och är ett stöd för företag som kämpar med alltmer komplexa licensavtal.

Med hjälp av den nya standarden för programvaruhantering får ett företag bättre koll på de ofta ganska höga kostnaderna för licenser. Det finns mycket att vinna på att förvalta sina IT-tillgångar på ett strukturerat sätt. Med enklare hantering kommer större kostnadskontroll och även en bättre möjlighet att förebygga och hantera risker. Ett företag som följer riktlinjerna i standarden uppfyller de lagkrav som finns angående upphovsrätt och riskerar inte att sitta med för många eller för få licenser. I förlängningen handlar det om ett försprång på en marknad där företag kämpar med alltmer komplexa licensavtal och inte har tillräcklig kontroll över sina tillgångar.

- Vi välkomnar en ISO-standard inom området och ser den som en del i ledet att kvalitetssäkra programvaruhanteringen hos företagen, säger Linus Tafvelin, SAM Engagement Manager hos Microsoft.

- När ett företag får bättre överblick blir det också enklare att besluta om investeringar och att göra riskbedömningar. Men nya verktyg är bara en del av lösningen, det är ofta i metoderna det brister. Idag är det vanligt att företag sitter med för många licenser på grund av att man inte kan visa att man köpt sin programvara och då tvingas betala för samma licens två gånger, säger Björn Westerlund, internationell editor för standarden.

Programvaruhantering – Processer (SS-ISO/IEC 19770-1:2006) som även finns i pocketformat, finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 895 kronor.

För ytterligare information:
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, tfn 08-555 520 28, bengt.rydstedt@sis.se
Björn Westerlund, internationell editor för standarden, SAM-Specialist Sweden AB,
tfn 070-6692247, bjorn.westerlund@samspecialist.com
Roger Wittlock, ordförande i ISOs arbetsgrupp, tfn 070-9154287, roger.wittlock@astrazeneca.com .
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, erika.messing@sis.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 160 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Tfn: 08-555 520 00 Fax: 08-555 520 01
info@sis.se
www.sis.se