Sveriges Byggindustrier

Orealistiska krav inleder avtalsrörelsen 2013

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 09:50 CET

Sveriges Byggindustrier konstaterar att avtalskraven från Byggnads visar att förbundet saknar insikt om att stora delar av byggbranschen befinner sig i en ekonomisk svacka som blir allt djupare.

- Den ekonomiska realiteten är att höstens varsel har blivit verklighet och vi kommer inte att ha någon tillväxt under det närmasta året. I vår omvärld handlar det om krisavtal och uppsägningar. För Sveriges Byggindustrier är det den konkurrensutsatta exportindustrin som ska bestämma vilka lönenivåer det svenska näringslivet klarar av i det utsatta läge som företagen befinner sig i, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Lönekraven på 2,8 procent är för höga i förhållande till byggföretagens ekonomiska situation. De 2,6 procent som blev märket för 2012 års avtalsrörelse var för högt redan då.

Det kan också konstateras att Byggnads har brutit den överenskommelse som träffades 2010 om att enbart lön skulle förhandlas.

- Det är uppenbart att varken ett handslag eller en underskrift duger för Byggnads, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

När det gäller arbetsmiljöfrågan har dödsolyckorna minskat och Sveriges Byggindustrier satsar 50 miljoner kronor på en säker arbetsmiljö utan dödsolyckor, utöver de redan stora insatser som medlemsföretagen gör.

- Vi har ett gemensamt ansvar och en gemensam hållning som innebär att ingen ska behöva dö på sin arbetsplats. Jag hoppas att Byggnads delar vår uppfattning att vi arbetar tillsammans. Det pågår ett konkret arbete som går framåt och som vi har uppfattat att även Byggnads är nöjda med, säger Ola Månsson.

Frågan om seriösa entreprenörer är en självklarhet för Sveriges Byggindustrier som dagligen arbetar för att stoppa oseriösa byggföretag och oseriösa bemanningsföretag.

- Huvudentreprenören ska givetvis ha kontroll över sina underentreprenörer och vi vet att de gör sitt bästa. Det är andra typer av kontroller från till exempel Skatteverket och Migrationsverket som ska till för att komplettera huvudentreprenörernas ansvar, säger Mats Åkerlind.

De underentreprenörer och den inhyrda arbetskraft som i dag är en naturlig del av byggbranschen ska omfattas av svenska kollektivavtal. Sveriges Byggindustrier har en delvis annan uppfattning än Byggnads när det gäller likabehandling av medarbetare. Vi anser att alla ska följa kollektivavtalet och att lönenivåerna ska kunna variera inom ramen för Byggavtalet. Det finns en minimilön enligt Byggavtalet på cirka 24 000 kronor i månaden. Den genomsnittliga lönen ligger i dag på cirka 30 000 kronor.

Sveriges Byggindustrier ämnar svara med sina yrkanden den 7 januari 2013 kl 14.00.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, 076-787 87 04, och Mats Åkerlind, 070-381 00 87

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org