Orexo AB

Orexo bekräftar Kyowa Hakko Kirins inlämnande av registreringsansökan av KW-2246 (Abstral) i Japan

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:46 CET

Uppsala, 25 februari, 2010 — Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att partnern Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. har bekräftat att registreringsansökan (New Drug Application, NDA) har inlämnats i Japan för KW-2246 (Abstral) avsedd för behandling av cancerpatienter med genombrottssmärta.

Kyowa Hakko Kirin verifierar KW-2246:s säkerhet och effekt i kliniska läkemedelsprövningar genomförda i Japan.

Läkemedlet kommer att marknadsföras av Kyowa Kirin och Hisamitsu Pharmaceutical Co. Kyowa Kirin och Hisamitsu kommer även att marknadsföra HFT-290 (Fentanyl transdermalt plåster) som utvecklas av Hisamitsu.

Torbjörn Bjerke, Orexos VD och koncernchef, kommenterar:
”Registreringsansökan för KW-2246 i Japan är ett viktigt steg framåt i den internationella utvecklingen av Orexos sublinguala fentanylprodukt som i Europa lanseras under varumärket AbstralTM. Framgången för Abstral bekräftas av dess starka försäljningstillväxt i Europa.

Registreringsansökan visar också på att Orexos sublinguala fentanylprodukt har potential att bli ett viktigt läkemedel vid behandlingen av svåra smärtepisoder hos cancerpatienter världen över. Inlämnandet av registreringsansökan i Japan är ett resultat av fortsatt hängivet arbete av vår partner Kyowa Hakko Kirin”.


För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: 0708-66 19 90
E-mail: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör
Tel: 0708-620 122
E-mail: claes.wenthzel@orexo.com


Om AbstralTM (KW-2246)
AbstralTM är en snabbt sönderfallande tablett för sublingual administrering av fentanyl, avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter som sedan tidigare får smärtbehandling med hjälp av opioider. AbstralTM baseras på Orexos unika och patenterade sublinguala tabletteknologi där en snabbt sönderfallande tablett placeras under tungan och den aktiva substansen tas upp över slemhinnan. För närvarande säljs AbstralTM i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Grekland och Frankrike. I USA har en registreringsansökan lämnats in till FDA av partnern ProStrakan. I Japan har partnern Kyowa Hakko Kirin lämnat in en registreringsansökan.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av smärta och inflammation. Företaget har fyra produkter på marknaden och en bred projektportfölj i sen utvecklingsfas. Försäljning och produktutveckling sker huvudsakligen genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har 108 anställda och huvudkontoret finns i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Om Kyowa Hakko Kirin
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. tillverkar och marknadsför medicinska produkter och läkemedel. I egenskap av moderbolag för Kyowa Hakko Kirin Group, har man verksamhet inom biokemi och kemi, med läkemedel som sin kärnverksamhet. För ytterligare information, se http://www.kyowa-kirin.co.jp/english/index.html.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl. 08:00.