Orexo AB

Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden - bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 08:36 CEST

Orexo har initierat nästa fas i sin tillväxtstrategi, genom att ingå ett samarbetsavtal med ProStrakan avseende de nordiska marknaderna. Tillsammans bildar Orexo och ProStrakan ett nytt försäljningsbolag,” joint venture”, som de kommer att äga till lika delar. Det nya företaget kommer att ha nordiska försäljningsrättigheter för både Orexos och ProStrakans portföljer, innefattande såväl framtida som de marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®, följda av Rapinyl™, Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer för vilken ProStrakan har distributionsrättigheter i Europa, och ProStrakans produkt Sancuso® mot illamående och
kräkningar orsakat av kemoterapi, de två sistnämnda för närvarande i registreringsfas.

Verksamheten kommer att bedrivas genom ProStrakans svenska dotterbolag ProStrakan AB, av vilket Orexo erhåller 50 procent genom en riktad nyemission om 1,3 miljoner pund (17,9 miljoner kronor). Bolaget kommer inledningsvis att behålla sitt namn ProStrakan AB och bedriva verksamheten utifrån sina lokaler i Malmö.

Orexo har under de senaste åren vuxit genom att fokusera på att utveckla patenterade läkemedel inom områden där terapeutiska behov inte uppfylls. Denna nya fas i företagets
utveckling gör det möjligt för Orexos produkter att vid lansering omedelbart dra nytta av en etablerad säljstyrka i den nordiska regionen.

“Vi har på kort tid byggt upp ett marknadsdrivet läkemedelsföretag med en balanserad, långt
framskriden produktportfölj och en beprövad affärsmodell” säger Zsolt Lavotha, verkställande direktör för Orexo AB. ”Detta försäljningsbolag är ett viktigt nästa steg som
kommer att göra det möjligt för oss att fungera som ett integrerat läkemedelsföretag med vår egen försäljnings- och marknadsorganisation i Norden. Samarbetet ger oss dessutom en marknadsnärvaro från dag ett genom försäljning av de redan marknadsförda produkterna
Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®. Samtidigt bedömer vi att våra respektive nätverk – som komplement till Orexos och ProStrakans egen produktutveckling – kommer att generera fortlöpande möjligheter, bland annat i form av tillgång till nya produkter att inlicensiera eller förvärva”.

”De nordiska marknaderna är viktiga för ProStrakan. Samarbetet med Orexo kommer att avsevärt förbättra båda bolagens förmåga att penetrera dessa marknader och att öka försäljningen. Orexo är ett snabbväxande och framgångsrikt företag, och en stark partner för oss”, säger Dr Wilson Totten, VD och koncernchef för ProStrakan Group plc. ”Dagens affär innebär en ytterligare utveckling av vårt distributionsnätverk för att säkerställa att våra produkter marknadsförs kostnadseffektivt så brett som möjligt i Europa”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.se

TILL REDAKTÖRERNA

1. Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att identifiera suboptimala terapeutiska egenskaper hos befintliga produkter och utveckla mer effektiva och verkningsfulla administreringsmetoder för dem. Genom att kombinera godkända aktiva substanser med Orexos drug deliveryteknologier kan deras terapeutiska värde ökas, exempelvis genom att verka snabbare eller innebära enklare administrering. Denna verksamhetsmodell har som målsättning att föra ut produkterna på marknaden snabbare, med lägre utvecklingsrisk och till lägre kostnader.

Orexo, vars huvudkontor och utvecklingslaboratorier är belägna i Sverige, är för närvarande verksamt över hela världen, genom utvecklings-, licens- och distributionsavtal på samtliga större marknader.

Orexo har en balanserad portfölj med två produkter på marknaden, tre i registreringsfas och/eller sen klinisk utvecklingsfas, och två i formuleringsfas.

Orexo är noterat på OMX nordiska lista för Mid Cap-bolag (tickersymbol; ORX).

2. Om Orexos teknologi
Orexos strävan inom produktutveckling baseras på innovativ expertis inom ett stort antal olika formuleringar för läkemedelsadministrering med fokus på torra formuleringar (exempelvis tabletter).

3. Om Rapinyl™
Rapinyl™ är Orexos patenterade produkt för behandling av cancersmärta. ProStrakan är sedan tidigare
Orexos partner för registrering, utveckling och marknadsföring av Rapinyl™ i Europa.
Rapinyl™ har också registrerings-, utvecklings- och marknadsföringsavtal i följande länder:

o USA - Endo Pharmaceuticals
o Japan – Kyowa Hakko
o Ryssland, Rumänien, Bulgarien – Gedeon Richter

4. Om ProStrakan
ProStrakan Group plc är ett av Europas snabbast växande specialty pharma-bolag. ProStrakan är verksamt inom forskning, utveckling och kommersialisering av receptbelagda läkemedel för behandling av ej uppfyllda terapeutiska behov på större marknader. Bolaget har sin bas i Storbritannien men marknadsför även en rad produkter på större europeiska marknader, genom sina affärsverksamheter baserade i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien. ProStrakan är noterat på Londonbörsen.

Sancuso®
Sancuso® är ProStrakan’s patenterade produkt för behandling av illamående och kräkningar orsakat av kemoterapi, där den aktiva substansen granisetron finns i ett plåster och tas upp genom huden. Sancuso® är för närvarande i registreringsfas i både Europa och USA.

Tostrex®
Testosteronersättningsterapi för behandling av hypogonadala män (sexuell dysfunktion/ impotens).

Rectogesic®
Salva för behandling av analsprickor.

Droperidol®
För behandling av postoperativt illamående och kräkningar.