Orexo AB

Orexo inleder klinisk fas I-studie för bolagets behandling av inkontinens

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 13:37 CEST

Orexo inleder klinisk fas I-studie för OX 19 – bolagets behandling av dag- och nattlig inkontinens. OX 19 innehåller den aktiva substansen desmopressin och produkten baseras på Orexos sublinguala tablettberedning där snabb upplösning i munhålan kombineras med snabbt upptag av den verksamma substansen genom munslemhinnan. Orexo har, efter utveckling av ett flertal formuleringar, valt en formulering för vilken en biotillgänglighetsstudie nu ska genomföras. Den kliniska studien kommer att genomföras i Sverige och beräknas vara slutförd i slutet av 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zsolt Lavotha, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, Vice VD och CFO
Tel: 018 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.se


TILL REDAKTÖRERNA:

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på att identifiera suboptimala terapeutiska egenskaper hos befintliga produkter och utveckla mer effektiva och verkningsfulla administreringsmetoder för dem. Genom att kombinera godkända aktiva substanser med Orexos drug deliveryteknologier kan deras terapeutiska värde ökas, exempelvis genom att verka snabbare eller innebära enklare administrering. Denna verksamhetsmodell har som målsättning att föra ut produkterna på marknaden snabbare, med lägre utvecklingsrisk och till lägre kostnader.

Orexo, vars huvudkontor och utvecklingslaboratorier är belägna i Sverige, är för närvarande verksamt över hela världen, genom utvecklings-, licens- och distributionsavtal på samtliga större marknader.

Orexo har en balanserad portfölj med två produkter på marknaden, tre i registreringsfas och/eller sen klinisk utvecklingsfas, och två i formuleringsfas.

Orexo är noterat på OMX nordiska lista för Mid Cap-bolag (tickersymbol; ORX).