Orexo AB

Orexo meddelar att partnern Kyowa Hakko Kirin ingått samarbetsavtal för distribution av KW‑2246 för behandling av cancersmärta i Japan

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 08:55 CET

Uppsala, den 2 februari, 2010 — Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att partnern Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. har ingått ett samdistributionsavtal gällande KW‑2246 (Orexos sublinguala fentanylprodukt) för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter med det japanska läkemedelsföretaget Hisamitsu Pharmaceutical Co.

Kyowa Hakko Kirin ansvarar för godkännandeprocessen för produkten i Japan och enligt avtalet kommer KW-2246 att gemensamt distribueras av de två företagen efter produktgodkännande i Japan. Företagen kommer att distribuera och marknadsföra produkten via egna försäljningskanaler under ett gemensamt varumärke.

Torbjörn Bjerke, Orexos VD och koncernchef, kommenterar: ”Förberedelserna för att lämna in en registreringsansökan för KW-2246 i Japan är ett av de viktigaste stegen framåt i den internationella kommersialiseringen av Orexos sublinguala fentanylprodukt som i Europa lanseras under varumärket AbstralTM. Det här avtalet är ytterligare ett tecken på engagemang hos vår partner Kyowa Hakko Kirin på den japanska marknaden.”

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: 0708-66 19 90
E-mail: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör
Tel: 0708-620 122
E-mail: claes.wenthzel@orexo.com


Om Abstral
TM
AbstralTM är en snabbt sönderfallande tablett för sublingual administrering av fentanyl, avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter som sedan tidigare får smärtbehandling med hjälp av opioider. AbstralTM baseras på Orexos unika och patenterade sublinguala tabletteknologi där en snabbt sönderfallande tablett placeras under tungan och den aktiva substansen tas upp av slemhinnan i munnen. För närvarande säljs AbstralTM i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Grekland och Frankrike. I USA har en registreringsansökan lämnats in till FDA av partnern ProStrakan och i Japan förbereds produkten för registrering av partnern Kyowa Hakko Kirin.

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingsformer för smärta och inflammation. Företaget har fyra produkter på marknaden och en bred projektportfölj i sen utvecklingsfas. Försäljning och produktutveckling sker huvudsakligen genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har 108 anställda och huvudkontoret finns i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Om Kyowa Hakko Kirin
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. tillverkar och marknadsför medicinska produkter och läkemedel. I egenskap av moderbolag för Kyowa Hakko Kirin Group, har man verksamhet inom biokemi och kemi, med läkemedel som sin kärnverksamhet. För ytterligare information, se http://www.kyowa-kirin.co.jp/english/index.html.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2010 kl. 08:00.