Orexo AB

Orexo meddelar att partnern ProStrakan har presenterat starka försäljningssiffror för Abstral i Europa

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 12:59 CET

Uppsala, den 7 januari, 2010

— Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att partnern ProStrakan Group plc (LSE: PSK) i ett pressmeddelande har presenterat försäljningssiffror för Abstral i Europa. ProStrakan uppger att försäljningen av Abstral har utvecklats starkt under 2009 och en försäljning i intervallet £5m - £6m har nåtts för helåret 2009. I ProStrakans pressmeddelande från november 2009 uppgavs att försäljningen för de tio första månaderna 2009 uppgick till £3.2m.

Torbjörn Bjerke, Orexos VD och koncernchef, kommenterar: “Abstrals försäljningstillväxt är mycket stark i Europa och vi kan konstatera att det finns ett stort medicinskt behov att täcka för cancerpatienter som lider av genombrottssmärta. De stigande royaltyintäkterna är viktiga för att utveckla Orexo till att bli ett lönsamt läkemedelsföretag”.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: +46 (0)708-66 19 90
E-mail: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, vice VD och finansdirektör
Tel: +46 (0)708-620 122
E-mail: claes.wenthzel@orexo.com


Om Abstral

Abstral är en snabblöslig tablett för sublingual administrering av fentanyl, avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter som sedan tidigare får smärtbehandling med hjälp av opioider. Abstral baseras på Orexos unika och patenterade sublinguala tabletteknologi där en snabblöslig tablett placeras under tungan och den aktiva substansen tas upp av slemhinnan i munnen. För närvarande säljs Abstral i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spainen, Grekland och Frankrike. I USA har en registreringsansökan lämnats in till FDA av partnern ProStrakan och i Japan förbereds produkten för registrering av partnern Kyowa Hakko Kirin.

Om Orexo

Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingsformer för smärta och inflammation. Företaget har fyra produkter på marknaden och en bred projektportfölj i sen utvecklingsfas. Försäljning och produktutveckling sker huvudsakligen genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har 126 anställda och huvudkontoret finns i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2010 kl. 12.40.