Orexo AB

Orexo och Boehringer Ingelheim förlänger forskningsavtal

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:17 CEST

Uppsala, den 8 september 2008 - Orexo AB (OMX: ORX) och Boehringer Ingelheim, det internationella läkemedelsbolaget med huvudsäte i Ingelheim, Tyskland förlänger det pågående treåriga forskningssamarbetet med ytterligare 12 månader från november i år.
Forskningssamarbetet drivs inom ramen för de globala rättigheterna att utveckla och marknadsföra ett nytt effektivt läkemedel för behandling av smärta och inflammation.

Överenskommelsen innebär en förlängning av det ursprungliga samarbetet som inleddes 2005, med ett potentiellt värde på 250 miljoner EUR i milestones exklusive royalties.

Syftet med samarbetet är att utveckla ett läkemedel som specifikt hämmar enzymet prostaglandin (PG) E syntas (mPGES) för att minska bildningen av PGE2, en kroppsegen substans som spelar en central roll i många inflammatoriska processer. En sådan mer riktad verkningsmekanism kan leda till läkemedel med färre biverkningar än existerande smärtläkemedel, t ex de klassiska NSAID-preparaten.

Orexos VD, Torbjörn Bjerke, kommenterade:
"Vi är mycket nöjda med att vi nu förlänger samarbetsavtalet med Boehringer Ingelheim. De är en global aktör med stark kompetens inom behandling av smärta och inflammation, och en mycket bra samarbetspartner för Orexo. Behovet av läkemedel inom detta område är betydande och det här samarbetet har potential att kunna leverera läkemedel som löser såväl patienters och läkares behov av en behandling som är både säker och effektiv."

Boehringer Ingelheim kommer även fortsättningsvis att finansiera OX-MPI inom ramen för detta avtal. Boehringer Ingelheim kommer att ha exklusiva rättigheter till all fortsatt utveckling och marknadsföring gällande OX-MPI, med undantag för de nordiska länderna och Baltikum, där man gemensamt kommer att marknadsföra de framtagna produkterna.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Torbjörn Bjerke, VD, Orexo AB
Tel: 0708-66 19 90
E-mail: torbjorn.bjerke@orexo.com
Claes Wenthzel, Finansdirektör, Orexo AB
Tel: 0708-62 01 22
E-mail: claes.wenthzel@orexo.comTILL REDAKTIONEN

Om Orexo

Orexo är ett läkemedelsbolag, som fokuserar på utveckling av nya, patenterade läkemedel genom att kombinera väldokumenterade substanser med innovativa teknologier, och utveckling av nya behandlingsformer för luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar.

Orexo har en bred och konkurrenskraftig produktportfölj i sen utvecklingsfas, med två produkter på marknaden, fem produkter i klinisk fas och två i registreringsfas.

Orexo har utlicensierat marknadsrättigheterna för Abstral/Rapinyl för den nordamerikanska, europeiska och japanska marknaden samt världsrättigheterna för Sublinox (OX22) och OX‑NLA, och har ett forskningssamarbete med Boehringer Ingelheim för utvecklingen av en ny läkemedelsklass för behandling av smärta och inflammation. Abstral/Rapinyl godkändes i Europa den 24 juni 2008. Orexo har även etablerat en nordisk försäljningsorganisation genom ett joint venture med ProStrakan. Abstral har lanserats i Sverige under tredje kvartalet 2008.

Orexo har huvudkontor i Uppsala och är noterat på Nordiska listan vid OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap (tickersymbol: ORX).

www.orexo.se

Om behandling av smärta och inflammatoriska sjukdomar
Inflammationer, smärta och feber är vanligt förekommande i många olika skepnader - allt ifrån vrickningar och stukningar till kroniska sjukdomar som artrit, ett smärtsamt tillstånd som orsakas av inflammation i lederna. Cirka 355 miljoner människor världen över uppskattas lida av artrit - en tredjedel av alla vuxna och nästan 300 000 barn i USA lever med artrit. Den vanligaste typen av artrit är ledinflammation, som är mycket smärtsam i viktbärande leder, såsom knän, höfter och ryggrad. Ledgångsreumatism, som innebär inflammation i flera leder samtidigt, är mindre vanlig men ofta mer handikappande.

För patienter med kroniska sjukdomar finns smärtlindrande läkemedel, men ofta med negativa bieffekter. I USA remitteras så många som 100 000 patienter årligen till sjukhus för mag- och tarmblödningar till följd av standardbehandling med konventionella, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs), med de aktiva substanserna acetylsalicylsyra och ibuprofen. Under 2006 uppgick den globala försäljningen av smärtlindrande läkemedel till ca 14.5 miljarder USD (IMS).