Orexo AB

Orexos årsredovisning för 2008 offentliggjord

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:24 CEST

Orexos årsredovisning för 2008 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.orexo.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 16.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Orexos hemsida och i tryckt format under maj månad.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Andersson, IR-chef, Orexo
Tel: +46 (o) 702-10 04 51
E-mail: johan.andersson@orexo.com

Notera:

Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009 kl. 12.00.