Karlshamns AB

Organisation och ledning för AarhusKarlshamn AB på plats

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:42 CEST

Integrationsarbetet mellan de två forna konkurrenterna Aarhus United och Karlshamns AB accelererar nu sedan det nya bolaget AarhusKarlshamn AB etablerades i månadsskiftet. Bolagens ledningsgrupper har arbetat intensivt under de senaste månaderna för att kunna starta den nya verksamheten så snabbt som möjligt.

Bolagets styrelse har tagit beslut om organisationsstrukturen. De två bolagen var organiserade i olika strukturer och den nya organisationen är en spegel av det bästa från de ingående bolagen.

-Vi kan nu kombinera en djup kunskap om vegetabiliska oljor med en bred marknadskunskap i Europa, Nafta, Sydamerika och Asien säger Jerker Hartwall, verkställande direktör i AarhusKarlshamn AB. Vi kan möta kundernas behov med produktion i sju länder. Jag ser ett mycket starkt företag växa fram.

Produkter med bas i vegetabiliska oljor förekommer i en mängd vardags-produkter. AarhusKarlshamn största affär ligger inom livsmedelsindustrin, som svarar för 60 procent av företagets omsättning. Fett för choklad- och konfektyrindustrin står för nästan 30 procent, medan tekniska produkter står för 10 procent. Minst, men starkt växande under bra lönsamhet, är oljor för hälsoprodukter och kosmetik. AarhusKarlshamn AB har en omsättning på ca 10 miljarder SEK och har 2500 anställda.

Med inriktning mot kunder inom dessa segment har en organisation baserad på sex affärsområden vuxit fram. De regionala skillnaderna gör att Food Ingredients delas upp i tre geografiska områden, som storleksmässigt balanserar varandra väl.

Som samordningsfunktioner utanför affärsområdena finns resurser för teknisk utveckling och för inköp.

Koncernledningen består av tolv personer. VD och CEO är Jerker Hartwall. Företaget, som från start är noterat på Nya Marknaden, kommer att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista under nästa år och har därefter för avsikt att söka sekundärnotering på börsen i Köpenhamn.Koncernledning

Jerker Hartwall
CEO

Bo Svensson
Communication/IR

Jan-Ove Aspeblad
Tf. Finance/IT

Jörgen Balle
Chocolate and Confectionery Fats, CCF

Jan Gunnerdal
Cosmetics & Pharmaceuticals

Håkan Christensson
Food Ingredients Continental Europe

Ian McIntosh
Food Ingredients UK

Josipa Paska
Food Ingredients, Nafta (US)

Jan Astrup
Food Ingredients, Nafta (Mexico)

Magnus Jörsmo
Food Tech/Feed

Benny Jakobsen
Operations

Gunnar Bystedt
OperationsEtt huvudkontor kommer att etableras i Köpenhamn med CEO plus 3-5 personer. Huvudkontoret kommer också att vara ett mötescenter för den övriga organisationen.

[REMOVED GRAPHIC]

För ytterliggare information kontakta VD Jerker Hartwall + 46-454-82603.