Sektor3 - Tanksmedjan för det civila samhället

Organisationer saknar strategier för Sverigedemokraterna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 07:09 CET

Många organisationer saknar strategier för hur de ska bemöta och behandla Sverigedemokraterna. Som ett exempel har bara en av fyra undersökta organisationer tagit formella beslut om relationen till Sverigedemokraterna, visar en ny undersökning gjord av Sektor3 och United Minds.

- Många problematiserar Sverigedemokraterna men få har tydliga riktlinjer hur organisationen ska agera i det dagliga påverkansarbetet. Det är ett uppenbart problem för organisationer som inte vill ge Sverigedemokraterna ökat inflytande i svensk politik, säger Sektor3:s chef Hanna Hallin.

Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället – har tillsammans med United Minds sammanställt ett unikt material om 28 stora organisationers strategier och attityder till Sverigedemokraterna. Fackförbund, intresseorganisationer och branschorganisationer har svarat på frågor om deras problembild och strategier. Att inte ens dessa resursstarka organisationer verkar ha långsiktiga strategier för Sverigedemokraterna tyder på en stor osäkerhet bland de som vill påverka politiken, menar Hanna Hallin.

- Vi står inför ett vägval. De ställningstaganden som dessa och andra inflytelserika organisationer tar, kommer att vara vägledande för hela det civila samhället. Resultatet kommer vi att kunna se först om 5-10 år. Besluten som tas idag kommer att vara viktiga byggstenar i modern svensk politik, säger Hanna Hallin.

Resultaten från undersökningen presenteras idag den 16 november på seminariet "Att påverka eller påverkas av Sverigedemokraterna", som hålls tillsammans med Prime och United Minds i Stockholm klockan 08.30. Hela undersökningen, våra slutsatser och en webbsändning av seminariet finns på www.sektor3.se.

Kontakt
Hanna Hallin
Chef Sektor3
0739 - 365 100
hanna.hallin@sektor3.se

Gustav Edman
Kommunikationschef Sektor3
0734 - 60 56 71
gustav.edman@sektor3.se

Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Sektor3 drivs som en ideell förening och är partipolitiskt och religiöst oberoende.