Stockholms Läns Landsting

Organisationsförändringar i landstinget förlamar demokratin (mp)

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:19 CET

Idag tar landstingsfullmäktige beslut om den nya politiska organisationen för Stockholms läns landsting. De borgerliga partiernas förslag innebär en omotiverat stor omorganisation som kommer att ta tid och kraft från landstingets egentliga uppdrag.

Under mandatperioden 2002-2006 inrättades nio geografiska hälso- och sjukvårdsberedningar vars uppgift var att förbättra politikernas kunskaper om den lokala vården och kontakten med medborgarna. Arbetet i beredningarna resulterade i en fördjupad medborgardialog och i en bättre förankring av landstingets politik.

Även SL:s tre regionstyrelser fyllde en viktig funktion för förankringen av trafikpolitiken i länets kommuner. Regionstyrelser behövs framöver i synnerhet med tanke på alla stora utmaningar som Stockholms kollektivtrafik står inför de närmaste fyra åren.

Miljöpartiet är därför negativt till de borgerliga partiernas förslag om att ta bort de geografiska beredningarna och SL-regionstyrelserna.

- Det handlar om demokrati. Landstinget ska stödja delaktighet i den demokratiska processen och se till att medborgarnas synpunkter tas tillvara. De borgerliga partiernas förslag om att centralisera makten bland ett fåtal ledamöter i sjukvårdsstyrelserna och i SL är ett steg i fel riktning, säger Lena-Maj Anding (mp), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Tidigare exempel visar att varje större organisationsförändring förlamar den politiska processen - och i förlängningen även förvaltningen - i minst ett år. Miljöpartiet föreslår därför att det inrättas en organisationsberedning inför nästa mandatperiod som lägger ett förslag på hur landstingets organisation ska se ut.

- Inför valet 2010 vill vi i god tid åstadkomma ett färdigt förslag till landstingsorganisation som är förankrat hos alla partier. Det skulle leda till en smidigare övergång mellan mandatperioderna och en mer långsiktig stabilitet i förvaltningsorganisationen, avslutar Lena-Maj Anding (mp).För mer information, ring gruppledare Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Bernhard Huber (mp) 070-737 45 09.