LKAB

Organisationsförändringar till följd av ny strategiplan

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 10:51 CET

Anders Furbeck blir direktör för hållbarhetsfrågor, Stefan Hämäläinen blir direktör för samhällsomvandlingar och Monica Quinteiro blir platschef för verksamheterna i Svappavaara.

Anders Furbeck blir direktör med ansvar för hållbarhetsfrågor i koncernen, underställd vd, från och med 1 april. Till enheten förs de funktioner som tidigare legat under avdelningen Kvalitet.

– Hållbarhetsfrågorna får allt större fokus i omvärlden, och LKAB har en mycket god utgångspunkt i vårt långvariga arbete med att exempelvis energieffektivisera och ta ansvar för miljö och samhälle. Nu samlar vi dessa frågor i en egen enhet för att kunna lägga ytterligare kraft bakom vår nya hållbarhetsstrategi, säger vd Lars-Eric Aaro.

Stefan Hämäläinen utses till direktör med ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, underställd vd,  från och med 11 mars.

– Samhällsomvandlingarna är helt avgörande verksamheter för LKAB:s fortlevnad i och med att de skapar förutsättningarna för fortsatt brytning i våra underjordsgruvor.

Monica Quinteiro utses till platschef för verk och gruvor i Svappavaara, underställd produktionsdirektör, från och med 1 april.

– Svappavaara står med de nya gruvorna och övriga investeringar inför en spännande utveckling med stor betydelse för LKAB:s tillväxt och det kräver en samlad och effektiv styrning av alla verksamheter.

Kontakt:
Lars-Eric Aaro, vd, tel 0920-381 06, 0771-760 000