Envirologic

Organiskt damm i lantbruk stor hälsofara

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2012 09:09 CEST

Lantbruk är en av Sveriges farligaste arbetsmiljöer. Att andas in organiskt damm är en av de stora hälsoriskerna, särskilt utsatt är man bland annat vid arbete i svinstall. Problemen är välkända sedan länge och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren förebygger ohälsa i arbetet, trots det rengörs fortfarande många svinstall manuellt.

Tvätt och rengöring av svinstallet är en av de mest besvärande arbetsuppgifterna i grisproduktionen. Tvättningen görs manuellt med högtryckstvätt och det höga vattentrycket slår sönder smuts, bakterier och mögelsvampar till ytterst små partiklar som på grund av sin litenhet dras långt ner i lungorna. Till detta kan läggas vibrationer som ligger långt över Arbetsmiljöverkets gränsvärden, buller och belastningsskador.

När organiskt damm och mögelsporer har nått ända ner i alveolerna, som är lungornas finaste förgreningar får man influensaliknande symptom med bland annat feber, frossa, täppt näsa, huvudvärk, hosta, muskel- och ledvärk.

- Problemen är välkända, vi och andra har i en lång serie studier visat att olika arbetsuppgifter vid svinuppfödning orsakar akut inflammation, kronisk bronkit och även KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), berättar Lena Palmberg, docent vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Idag finns modern teknik som gör att man inte behöver tvätta manuellt med högtryckstvätt längre. Istället kan man låta en robot för rengöring av hälsovådliga utrymmen göra jobbet:

- Vi har även vetenskapligt bevisat att om man istället använder en tvättrobot som förtvättar svinstallet kan man minska exponeringstiden med 75 procent och samtidigt minska exponeringens toxicitet och därmed uppkomna luftvägsbesvär vid akut exponering, konstaterar Lena Palmberg.

- Lagen är tydlig, den säger att arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa i arbetet. Man tänker kanske inte på det om man har ett familjejordbruk utan anställda, men självklart ska man skydda sig själv och den egna familjen också, säger Anita Nordström, sektionschef vid Arbetsmiljöverket i Falun.

För mer information vänligen kontakta:
Lena Palmberg, docent Institutet för Miljömedicin, KI, tel: 08-524 822 10
Jan Sandberg, VD Envirologic, tel 018-50 04 57

Envirologic är ett miljövårdsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför Clever Cleaner; ett väletablerat robotsystem för rengöring av hälsovådliga och starkt förorenade utrymmen. Produkten används idag av 30 procent av Sveriges större grisproducenter. Verksamheten finns i Uppsala.

För närvarande pågår en nyemission med listning på Aktietorget som ska ge resurser att bygga upp en europeisk säljorganisation med start i Danmark.