Nordic Surface

Organoid Decorative Coatings rekommenderas av Byggvarubedömningen

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2015 09:45 CEST

Nordic Surface kan med glädje konstatera att Organoid dekorativ väggbeläggning av Byggvarubedömningen har erhållit bedömningen ¨Rekommenderas¨. 

BVB, som är en icke vinstdrivande förening, baserar sina bedömningar på sju olika kriterier med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

På länken har vi samlat våra olika byggvarubedömningar: http://www.nordicsurface.se/sv/dokument/byggvarubedomningar

¨Byggvarubedömningen förenklar vardagen för projektörer och beställare genom sina miljöbedömningar. Som en av de ledande aktörerna inom beläggningsbranschen är det viktigt för Nordic Surface att våra produkter bedöms av en oberoende granskare. På sikt tror jag att Byggvarubedömningen gynnar produktutvecklingen både för oss och branschen som helhet¨, säger Nordic Surface:s VD Jonathan Nathanson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Nathanson, VD
jonathan.nathanson@nordicsurface.se
+46 763 – 23 72 02

Michael Hammar, Ansvarig produktutveckling
michael.hammar@nordicsurface.se
+46 733 – 34 39 93

Erik Hedberg den 9 juni 2015

Nordic Surface utvecklar och säljer beläggningar för en stor mängd olika användningsområden. Konstgräs, platsgjuten gummi och Organoid är de huvudsakliga produkterna, men vi är ständigt involverade i innovationsprocesser för att hitta nya, hållbara lösningar för både människa och miljö. Genom att ständigt utveckla och utbilda vår personal ser vi till att vårt tillvägagångssätt är branschens modernaste. Vi är stolta över vår process, där vi med ledorden enkelhet och omtänksamhet tar våra kunder hela vägen från idé till skötsel och underhåll, under hela beläggningens livscykel.