Oriflame Cosmetics

Oriflame Cosmetics S.A. föreslår en överföring till aktieägarna om 2,60 euro per aktie genom ett inlösenförfarande med säljbara inlösenrätter

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:37 CET

Som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2005, har styrelsen för Oriflame Cosmetics för avsikt att föreslå årsstämman den 19 maj 2006 en ytterligare överföring om 2,60 euro per aktie till aktieägarna, utöver en ordinarie utdelning om 0,90 euro per aktie. Överföringen till aktieägarna kommer således uppgå till sammanlagt 3,50 euro per aktie eller totalt 209 miljoner euro. De bakomliggande faktorerna till denna överföring är bolagets starka finansiella ställning och starka kassaflöde från rörelsen.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att den ytterligare överföringen till aktieägarna ska genomföras i form av ett inlösenprogram med säljbara och överlåtbara inlösenrätter. Deltagandet i inlösenprogrammet kommer att vara valfritt, vilket innebär att aktieägarna kan välja att antingen lösa in aktier eller att sälja sina rätter och därmed också behålla sina aktier.

Förslaget i korthet och preliminär tidtabell:

Beslut om styrelsens förslag fattas av årsstämman den 19 maj 2006.
En informationsbroschyr om erbjudandet kommer att skickas till aktieägarna före anmälningsperioden och kommer även att finnas tillgänglig på www.oriflame.com
Erbjudandet omfattar såväl innehavare av aktier som av svenska depåbevis i Oriflame (SDB).
Anmälningsperioden är planerad att löpa under den senare delen av maj och juni.
Inlösenrätterna kommer att handlas på Stockholmsbörsen under anmälningsperioden.
Inlösenlikviden beräknas att utbetalas till aktieägarna i juli.

Erbjudandets villkor i detalj kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman.


För ytterligare information, var god kontakta:

Kevin Kenny, finansdirektör Tel: +32 2 357 5544
Patrik Linzenbold, investerarrelationer Tel: +32 2 357 5675


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:


Pressmeddelande (PDF)

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige 1967. Idag finns företaget och produkterna i 57 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ hudvård, färgkosmetik, toalettartiklar, parfym och accessoarer. Trots att företaget vuxit snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, "natural Swedish cosmetics sold from friend to friend". Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via över 1,6 miljoner oberoende säljkonsulenter. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.