Oriflame Cosmetics

Oriflame utvärderar ny operationell plattform

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:49 CET

Styrelsen för Oriflame Cosmetics har uppdragit åt bolagets koncernledning att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en ny operationell plattform för koncernen.

Det nu framtagna förslaget skulle innebära ett nytt strategiskt steg och samtidigt en investering i Oriflames varumärke och unika säljargument - Natural Swedish Cosmetics. Syftet med förslaget är att skapa en effektivare och mer integrerad organisation med kraftfullare produktutveckling och kortare ledtider, vilket är betydelsefullt för bolagets fortsatta framgång, samt att över tid även bidra till förbättrad lönsamhet.

Den föreslagna plattformen innebär i huvudsak en samlokalisering av koncernens produktutveckling och katalogfunktion tillbaka till Stockholm, där bolaget grundades för 40 år sedan. Förslaget innebär även en utökning av de centrala logistiknaven i Warszawa och Moskva. Vidare omfattar förslaget en satsning på bolagets FoU (forskning och utveckling) genom en etablering av ett forskningscenter i Stockholm med inriktning på hudvård. Detta syftar till att ytterligare förstärka utvecklingen inom hudvårdsprodukter baserade på svensk vetenskap och naturliga ingredienser. Förslaget omfattar även en investering om 1,5 MEUR i bolagets FoU-enhet i Dublin.

Förslaget skulle innebära:

Etablering av ett nytt koncernövergripande servicekontor i Stockholm, med avdelningarna för
o Marknad, förpackningsutveckling och inköp
o Katalogutveckling
o Varuförsörjning
Flytt av ekonomifunktionen från Waterloo i Belgien till den administrativa funktionen i Fribourg, Schweiz
Flytt av den svenska försäljningsorganisationen från Malmö till det nya servicekontoret i Stockholm
Flytt av avdelningen för kvalitetssäkring från Dublin till Stockholm
Förflyttning av logistikfunktionen närmare bolagets huvudmarknader genom en flytt av den centrala logistikenheten från Waterloo till Moskva och integrering av det nordiska logistiknavet i Malmö med det centrala navet i Warszawa
Förstärkning av koncernens online-verksamhet i Stockholm
Och, som en konsekvens av ovan, stängning av kontoren i Waterloo och Malmö.

"Detta förslag skulle vara ett viktigt steg i vår strävan att uppnå vår vision att bli det ledande kosmetikföretaget inom direktförsäljning. Vi föreslår denna förändring nu - i ett skede när vi står starkt rustade - för att säkra fortsatt tillväxt", säger Magnus Brännström, vd och koncernchef i Oriflame.

Oriflame kommer nu att inleda förhandlingar med arbetstagarrepresentanter/fackliga företrädare i Waterloo, Malmö och Dublin.

Om resultatet av dessa möten leder till ett slutligt beslut att implementera den föreslagna operationella plattformen, kommer en sådan förändring att ske när överföringen av kompetens är säkerställd. Ambitionen är att huvuddelen av de föreslagna förändringarna ska vara genomförda under 2007.

Kostnaden för förslaget beräknas till 25-30 MEUR, fördelade över de närmaste två åren.


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef: +32 2 357 5529
Kevin Kenny, Finansdirektör: +32 2 357 5544
Patrik Linzenbold, Investerarrelationer: +35 2 26 203 232


Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag med direktförsäljning i 59 länder. Oriflame erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativ hudvård, dofter och färgkosmetik, som marknadsförs av en säljkår bestående av fristående konsulenter. Trots att företaget har vuxit snabbt har det hållit fast vid sin ursprungliga affärsidé - "natural Swedish cosmetics, sold from friend to friend". Oriflame är en av grundarna av World Childhood Foundation. Oriflames aktie är noterad på Stockholmsbörsen.