Farmaciförbundet

Orimliga mål i Apoteket AB

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:07 CET

Kompetensutveckling och arbetsmiljö får för litet utrymme i Apoteket ABs budget

Apoteket AB har aldrig gjort ett bättre ekonomiskt resultat än 2006. Resultatet slutar på + 621 miljoner kronor. Förutsättningen för denna vinst är att produktiviteten i företaget ökat med 6% Detta är medarbetarnas förtjänst. Dels beroende på personalminskning men också på grund av ökad försäljning. Resultatet bör komma de anställda till del.

Apoteket ABs styrelse har beslutat att ha samma vinst och produktivitetskrav som mål för 2007. Detta är inte rimligt. Särskilt som det idag finns problem rörande bristande kompetensutveckling, ökad sjukfrånvaro och risk för sämre kvalitet.

Priset för produktivitetsökningen har dessutom för många anställda varit högt i form av stress, osäkerhet och dålig arbetsmiljö. Samtidigt som man ska öppna upp fler apotek och shoppar så ska antalet anställda inte öka.

En del av styrelsens motivering är inför en kommande omreglering att organisationen är så effektiv som möjligt. Farmaciförbundet reserverade sig mot förslaget till budget. Vi känner oro för medlemmarnas arbetssituation.

Kommande samverkansmöten ska redovisa hur kompetensutvecklingsfrågorna säkerställs i företaget. Vi har p.g.a. de ökade budgetkraven krävt att en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljökonsekvenserna genomförs.

2007-02-07 Tomas Selander