Orion Infra AB

Orion Infra lanserar Wind Powered Signal System – Vindkraft utmed järnväg

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 15:06 CET

Orion Infra lanserar världens första distribuerade vindkraftssystem, avsett för järnvägsbruk. Systemet är patentsökt, och installeras på befintliga linjestolpar vilket kraftigt minskar kostnaderna för fundament och installation. Systemet tar även tillvara på den vind (streamline) som skapas av förbipasserande tåg och är framtaget i samarbete med Banverket.

Torsdagen den 4/2 kl 12.00 var det premiär för Orion Infras världsunika vindkraftssystem - Wind Powered Signal System (WPSS) som skall generera förnyelsebara energi till banverkets anläggningar och minimera naturligt köpt elproduktion. Dagen innehöll strålande vintersol, minusgrader och det var alldeles vindstilla. Kanske inte det mest optimala vindförhållandet för att testköra ett vanligt vindkraftsverk som förlitar sig på att vinden blåser, men för oss var det perfekt. Vårt system genererar energi även när vinden inte blåser, då det även utnyttjar det vindfång som förbipasserande tåg för med sig, och vi kunde nu verkligen se att vi hade rätt.

Eftersom verken är lätta kunde vi installera dom för hand utan maskinell hjälp från sidan av spåret utan att bryta i tågtrafik. För oss som drivit projektet i snart ett års tid var det en stor dag då vi gärna ville att allt skulle gå perfekt. Det är ju trots allt världens första vindkraftssystem som installeras utmed järnväg – en ny och oexploaterad marknad inom förnyelsebar energi som vi tar tillvara på.

Själva installationen förlöpte utan problem och tog inte mer än 40 minuter. Just det här verket har vi valt att rotera utan att koppla in det i Banverkets anläggning enbart för att kunna läsa av dess effekt under några veckors tid. ”Den förnyelsebara energi som verket producerar försvinner ut i ett så kallat dumpmotstånd” säger Oscar Gustavsson, teknikansvarig. ”När sedan verken skall kopplas in så kan vi göra det på flera sätt, antingen i direkt anslutning till Banverkets signalkablar eller via Banverkets lokala ställverk”, fortsätter han.

En distribuerat vindkraftssystem
WPSS har utformats för att kunna installeras på järnvägens linjestolpar och seriekopplas med varandra – en på vara sida om stolpen parallellt utmed spåret. Installeras dubbelverkande vindkraftsverk utmed en sträcka av 30 linjestolpar får man ut effekt ur 60 stycken verk, eller 120 stycken om man parallellkopplar där det är dubbelspår - hur stor strömeffekten blir beror på hur många verk beställaren vill installera för att minimera köpt elproduktion med förnyelsebar energi och det finns många stolpar utmed våra järnvägslinjer att installera på - säger Claes Eliasson.

WPSS ska inte driva tågen, utan bidrar till att producera förnyelsebar energi till Banverkets signaler, belysningsarmaturer på linjen och stationer, växelvärmesystem där man väljer att installera dem för att minska andelen köpt elektricitet.

Verket, som är ett så kallat hybridverk startar redan vid låga 3 sekundmeter av naturlig vind och genererar effekt upp till 13 sekundmeter, när det blåser kraftigare eller förbipasserande tåg susar förbi. Vid mellan 11 – 12 sekundmeter bromsas verken automatiskt ner.

Järnvägens infrastruktur gör WPSS ekonomiskt fördelaktigt
Vid en konventionell installation av vindkraftsverk krävs bygglov, gjutning av betongfundament, uppförandet av mast och kabeldragning mm, vilket är en stor del av totalkostnaden. Orion Infras WPSS drar nytta av befintliga linjestolpar för installation och utnyttjar existerande kabelkanaler, vilket gör våra vindkraftsverk avsevärt mer ekonomiskt fördelaktiga.

För vidare information, vänligen kontakta:

VD Claes Eliasson, tel. 070-2247166

Fabriksgatan 21, Alvesta

www.orioninfra.se

Orion Infra AB : Ett tillväxtbolag inom järnvägsbranshen

En modern och hållbar infrastruktur kräver långsiktiga och tillförlitliga lösningar. Till det behövs en leverantör med både erfarenhet och brett kunnande som sätter kundens behov och önskemål i centrum. Bolagets grundare och ledande befattningshavare har med sina 30 års erfarenhet inom branschen just den erfarenhet och det kunnandet. Vi levererar innovativa & kvalitativa lösningar & system samt utför entreprenader  - främst inom skandinavien.