Huddinge kommun - politik

Orlångens naturreservat ska utvecklas

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 09:10 CEST

Från den politiska majoriteten i Huddinge kommun

Pressmeddelande 22 maj 2012

Orlångens naturreservat ska utvecklas

Miljönämnden ska verka för att fler människor ges möjlighet att besöka kommunens naturreservat. Det fastslår den politiska majoriteten i Huddinge kommun i budgeten för 2013. Ett led i det arbetet är att genomföra åtgärder för att synliggöra och öka tillgänglig­heten till Huddinges nio naturreservat.

-          Vi kommer bland annat att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, påbörja arbetet med att märka upp naturliga entréer och sätta upp skyltar längs vägarna för att vi lättare ska hitta till naturreservaten. Vi kommer även att ta fram ett program för hur området mellan Sundby gård och Björksättra i Orlångens naturreservat ska utvecklas, säger Ellinor Avsan (M) ordförande i miljönämnden.

Det finns nio skyddade naturreservat i kommunen, ett biotopskyddsområde och fem Natura 2000-områden. Natura 2000 är utpekade av EU som områden viktiga att bevara ur biologisk mångfaldssynpunkt.

-          I dag passerar vi ofta förbi våra fantastiska naturreservat utan att veta vilka stora naturvärden vi har på nära håll. Det ska vi ändra på, avslutar Ellinor Avsan (M).

För mer information kontakta:
Ellinor Avsan (M)
Ordförande i miljönämnden
Telefon: 08-535 301 56
E-post: ellinor.avsan@huddinge.se
Hemsida: www.huddinge.se/natur

Therez Olsson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se