Västra Götalandsregionen

Oro för konsekvenserna av förändrad sexhandel i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:43 CEST

I mitten av april startas, som ett pilotprojekt i Göteborg, en mottagning som riktar sig till prostituerade. På mottagningen kommer det att erbjudas test mot könssjukdomar tillsammans med rådgivning och stöd.

Gatuprostitutionen har förändrats i Göteborg under de senaste åren.

- Könshandeln har ökat och allt fler prostituerade kommer från länder med en högre förekomst av hiv. Utvecklingen är densamma i de övriga nordiska länderna, säger Per Follin, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Många av de prostituerade lever i en mycket utsatt situation och kan vara offer för människohandel för sexuella ändamål. Det innebär att kvinnorna både kan vara utsatta för sexuell exploatering och ökad risk för smittspridning av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar såsom syfilis, gonorré och klamydia.

De män som köper sexuella tjänster begår ett brott och utsätter sig själva och sin omgivning för stora risker. Kunskapen om smittriskerna hos män som köper sex måste öka och det är angeläget att fler testar sig.

Sexualmedicinskt centrum öppnar i mitten av april en mottagning som riktar sig direkt till de kvinnor som befinner sig i prostitution. Mottagningen ska öka tillgängligheten för kvinnorna att kunna testa sig men också för rådgivning och stöd. Mottagningen är ett samarbete mellan Stadsmissionen, Prostitutionsgruppen och Hiv-prevention i Västra Götaland.


Kontaktperson: Per Follin, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen, 031-368 56 03.
Karin Stenqvist, Regionöverläkare med ansvar för prevention av STI och hiv, Hivprevention i Västra Götaland, 031-346 06 83.
Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se