Centerpartiet

​Oro över försenad livsmedelsstrategi: "Djupt oroad"

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 11:36 CET

Det finns en stor majoritet bland riksdagens partier att vi måste ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Regeringens plan var från början att få ett beslut i riksdagen innan sommaren i år. 

Ett beslut som man säger sig vilja ha stor parlamentarisk majoritet för. När regeringen nu presenterar sin lista över propositioner och skrivelser för 2016 så är livsmedelsstrategin försenad. Men tiden är knapp. 

Än har regeringen inte presenterat några konkreta förslag på innehåll i strategin och vill man ha bred förankring i riksdagen så måste man presentera sina förslag snarast.

- Jag är orolig över hur regeringen hanterar denna process. Än har vi övriga riksdagspartier inte fått se några konkreta förslag till livsmedelsstrategi eller förslag på hur regeringen vill åstadkomma en bred parlamentarisk förankring trots påstötningar. Tiden börjar nu bli knapp om detta ska tas med ett 'tungt klubbslag i riksdagen' som landsbygdsminister så ofta har pratat om, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

- Det finns stora förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi. Men detta får inte bli en fluffig vision, detta måste bli en bra och konkret strategi som verkligen kommer göra skillnad för lantbruket, livsmedelsindustrin och alla andra som verkar inom livsmedelsbranschen, säger Kristina Yngwe.

- Just nu är det mycket tuffa tider för det svenska lantbruket och inte minst för mjölkbönderna. Ska vi vända trenden och stärka deras konkurrenskraft då måste vi få en livsmedelsstrategi med konkreta förslag. Vi bidrar gärna med konstruktiva förslag, men just nu verkar regeringen helt handlingsförlamad. Jag är djupt oroad, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.