Svenskt Näringsliv

Oroande svaga resultat för svensk forskarutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:02 CET

Sverige satsar i år 11,4 miljarder på forskning och forskarutbildning, varav cirka hälften går till forskarutbildningen. Internationellt sett en stor andel av BNP. Trots det saknas idag en samlad utvärdering av vad satsningen resulterar i.

En undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra visar att knappt en tredjedel av doktoranderna samarbetar med företag under sin forskarutbildning. Bristen på samverkan med näringslivet i forskarutbildningarna är oroande, inte minst med tanke på näringslivets stora och ökande behov av kvalificerade forskare.
Sannolikheten att de forskarexaminerade ska få ett kvalificerat jobb efter examen ökar med 42 procent om man samarbetat med ett företag.
-          Undersökningen visar tydligt att ett näringslivsperspektiv ökar samhällsnyttan av forskarutbildningen. Resultatinriktad forskning skapar välstånd genom fler kvalificerade jobb och nya produkter och tjänster, säger Emil Görnerup, expert på forskningsfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs undersökning är ett försök att få en uppfattning om hur Sveriges FoU-satsningar faller ut. Undersökningen är unik i sitt slag baseras på intervjuer med 4 283 personer som tagit forskarexamen, vilket motsvarar 51 procent av samtliga.

-          Det är rimligt att försöka maximera nyttan av forskningsresultat som skattebetalarna gemensamt finansierar. Då måste vi också mäta resultaten av forskarutbildningarna på ett bredare sätt än vad man gör idag, säger Mikaela Almerud, expert på högskolefrågor vid Svenskt Näringsliv.

Rapporten finns tillgänglig på www.svensktnaringsliv.se

För mer information kontakta pressansvarig; Kirsten Åkerman 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.